Dzisiaj: Środa 20 stycznia 2021

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. B. Chrobrego 1 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Wykaz lokalu mieszkalnego nr  12 przy ul. B. Chrobrego 1 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
 
Lokal mieszkalny nr 12 mieszczący się w budynku położonym przy ul.  B. Chrobrego 1 w Piotrkowie Trybunalskim na działce oznaczonej nr 261/20 w obrębie 22, o pow. 0,1323 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00052943/7.

Ww. lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.
 
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2/ powierzchnia pomieszczenia przynależnego w m2  43,49/ 4,10 m2
 
Udział w nieruchomości wspólnej – 5353/210273
 
Opis i przeznaczenie nieruchomości - Zabudowa mieszkaniowa. Lokal przeznaczony do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z udziałem w gruncie.
Cena nieruchomości: 137.899,00 zł w tym
Cena lokalu mieszkalnego – 129.430,00 zł
Cena ułamkowej części gruntu – 8.469,00 zł
 
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.
 
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego pokrywa nabywca.
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tj. od dnia 13.11. 2020 r. do dnia 04.12.2020 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu/lokali przysługuje osobie/osobom, która/które jest/są najemcą/najemcami lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
Piotrków Tryb., dnia 09.11.2020 r.
 
← powrót