Dzisiaj: Poniedziałek 01 marca 2021

Wykaz lokalu mieszkalnego ul. Wronia 47 m. 18

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Wroniej 47 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 394
Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 23 grudnia 2020 roku
 
Wykaz
 
lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Wroniej 47 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
 
Lokal mieszkalny nr 18 mieszczący się w budynku położonym przy ul. Wroniej 47 w Piotrkowie Trybunalskim na działce oznaczonej nr 2/38 w obrębie 42, o pow. 0,4211 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00056019/9.
Ww. lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju.
 
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2/ powierzchnia pomieszczenia przynależnego w m2 - 48,17 m2 / 3,03 m2
 
Udział w nieruchomości wspólnej - 5120/348437
 
Opis i przeznaczenie nieruchomości - Zabudowa mieszkaniowa. Lokal przeznaczony do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z udziałem w gruncie.
 
Cena nieruchomości: 134.384,00 zł w tym
 
Cena lokalu mieszkalnego – 118.364,00 zł
 
Cena ułamkowej części gruntu – 16.020,00 zł
 
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego. 
 
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego pokrywa nabywca.
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tj. od dnia 30.12.2020 r. do dnia 20.01.2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a informacja wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu/lokali przysługuje osobie/osobom, która/które jest/są najemcą/najemcami lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
Piotrków Tryb., dnia 23.12 2020 r.
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
 
← powrót