Dzisiaj: Wtorek 13 kwietnia 2021

Wykaz udziału 5684/196777 w ułamkowych częściach w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Belzackiej, na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 3 =
Link
5 + 3 =
Wykaz udziału 5684/196777 w ułamkowych częściach w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Belzackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 28 jako działka nr 12/7 na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego, w trybie bezprzetargowym
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20
Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26 stycznia 2021 roku
 
Wykaz
 
udziału 5684/196777 w ułamkowych częściach w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Belzackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 28 jako działka nr 12/7 na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego, w trybie bezprzetargowym
Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb., przy ul. Belzackiej.
Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 28, jako działka nr 12/7 o pow. 0,0008 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00100263/8.
Powierzchnia działki nr 12/7 obr. 28 – 8 m2.
Opis i przeznaczenie nieruchomości – przeznaczeniem działki nr 12/7 obr. 28 jest zbycie udziałów w ułamkowych częściach na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. B. Prusa 2 – obr. 28 działka nr 13/2, na której posadowiona jest pozostała część budynku, z którego wydzielono i zbyto już lokale mieszkalne.
Cena udziału wynoszącego 5684/196777 części w działce nr 12/7, przypadającego właścicielowi lokalu mieszkalnego nr 41 wynosi: 61,55 zł.
Cena nabycia udziału płatna jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy. cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni od dnia  28.01.2021 r.  do dnia 18.02.2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Piotrków Tryb., dnia 26.01 2021 r.
 
Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
 
Dokument został podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
 
← powrót