Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 2 =
Link
9 + 2 =

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski” to tytuł dokumentu, który został przyjęty przez radnych podczas Sesji Rady Miasta (25.11.2015). To strategiczny dokument, który określa działania miasta w zakresie redukcji emisji dwutelnku węgla do atmosfery w naszym mieście.

Zanim radni podnieśli rękę za przyjęciem dokumentu wysłuchali prezentacji na temat poprawy jakości powietrza. Przedstawił ją Wojciech Płachetka Prezes Zarządu Centrum Doradztwa Energetycznego, które przygotowywało plan.
- Piotrków Trybunalski, podobnie jak wiele innych samorządów w kraju, musi zastosować się do unijnej dyrektywy potocznie zwanej „trzy raz dwadzieścia”. Chodzi o to, aby o 20 procent zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz zużycie energii elektrycznej oraz do 20 procent zwiększyć pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł – tłumaczył prezes Płachetka.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski” jest dokumentem, który pozwoli miastu w przyszłości ubiegać się o zewnętrzne pieniądze na wdrożenie dyrektyw unijnych w życie.
- W perspektywie finansowej 2014-2020 dużo środków jest przeznaczonych na tego typu działania. Przyjęcie Planu pozwoli w przyszłości aplikować o pieniądze na kolejne termomodernizacje oraz inwestycje w odnawialne źródła energii – wyjaśniał wiceprezydent Adam Karzewnik.
Prezentację przedstawioną radnym podczas Sesji można znaleźć w załączniku.
 

Załączniki artykułu

Prezentacja (pobrań: 10717)