Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 3 =
Link
7 + 3 =
Informujemy, że w związku z zawarciem przez Miasto Piotrków Trybunalski Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi mieszkańcy naszego miasta mogą otrzymać pomoc w procesie składania wniosku i uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program jest finansowany ze środków, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 2029 roku.

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - stan od początku trwania programu do dnia 30.09.2022 roku

Nazwa gminy Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Miasto Piotrków Trybunalski 719 560 281 3 728 331,53
BENEFICJENCI PROGRAMU I POZIOMY DOFINANSOWANIA:
 • Osoba fizyczna
 • Właściciel / współwłaściciel
PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA:
 • Dochód roczny wnioskodawcy do 100 000 zł.
PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA:
 • Gospodarstwo wieloosobowe – średnie dochody miesięczne do 1564 zł/os. brutto
 • Gospodarstwo jednoosobowe – średnie dochody miesięczne do 2189 zł brutto.
NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA:
 • Gospodarstwo wieloosobowe – średnie dochody miesięczne do 900 zł/ os. brutto
 • Gospodarstwo jednoosobowe – średnie dochody miesięczne 1260 zł brutto.
ZAŁOŻENIA PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE’’
 • Jeden budynek/ lokal mieszkalny to:
- jedna dotacja (złożenie 1 wniosku o dofinansowanie),
- dofinansowanie jednego źródła ciepła.
 • Dofinansowanie dla przedsięwzięć, dla których kwota dotacji jest wyższa niż 3 tys. zł (na etapie aplikowania).
- Wyjątek: nie dotyczy przedsięwzięcia z zakresu zakupu i montażu źródła ciepła.
 • Działalność gospodarcza prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30 % budynku / lokalu mieszkalnego – nie kwalifikuje się do dofinansowania (działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji).
 • Integracja z programem ,,Mój Prąd”.
- Warunek: dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej wyłącznie pod warunkiem wymiany źródła ciepła.
 • Budynek musi być oddany do użytku.

DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE ,,CZYSTE POWIETRZE’’
Dotacja:
 • Rozpoczęcie – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 • Okres realizacji – do 30 lub 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Rozpatrzenie wniosku – do 30 dni od daty wpływu.
 • Finansowanie – dotacja z WFOŚiGW + środki własne.
 • Złożenie wniosku – w gminnym punkcie konsultacyjnym do własnego WFOŚiGW.
Dotacja z prefinansowaniem:
 • Rozpoczęcie – nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie.
 • Okres realizacji – do 36 miesięcy od daty otrzymania decyzji.
 • Rozpatrzenie wniosku – do 14 dni od daty wpływu do WFOŚiGW .
 • Finansowanie – prefinansowanie 50% + środki własne + pozostałe 50% dotacji.
 • Złożenie wniosku – w gminnym punkcie konsultacyjnym.
DZIAŁANIA OBJĘTE DOTACJĄ:
 • Wymiana, zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • Ocieplenie przegród budowlanych,
 • Stolarka okienna i drzwiowa,
 • Dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy),
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna (dotacja do 5 tys. zł / wymóg: wymiana źródła ciepła).

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” funkcjonuje w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 pokój 209 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00.
 
Wszelkich informacji dotyczących Programu można również uzyskać pod numerami telefonu: 44/732-18-23, 44/732-18-24 oraz osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty pod jednym z ww. numerów.

program czyste powietrze
projekt czyste powietrze