Harmonogram narad koordynacyjnych 2020

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =
 
     Nowe terminy przeprowadzania narad koordynacyjnych, mających na celu uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku.
Wzorem lat minionych narady koordynacyjne przeprowadzane będą poprzez wyłożenie do wglądu uczestnikom narad, dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dokumenty wykładane będą w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolna 28, parter, pokój nr 5. w godzinach 10:00 – 12:00.

Narady koordynacyjne odbywały się będą w odstępach dwutygodniowych, w terminach określonych w poniższym harmonogramie:
 
1 16 styczeń 2020   14 16 lipiec 2020
2 30 styczeń 2020   15 30 lipiec 2020
3 13 luty 2020   16 13 sierpień 2020
4 27 luty 2020   17 27 sierpień 2020
5 12 marzec 2020   18 10 wrzesień 2020
6 26 marzec 2020   19 24 wrzesień 2020
7 9 kwiecień 2020   20 8 październik 2020
8 23 kwiecień 2020   21 22 październik 2020
9 7 maj 2020   22 5 listopad 2020
10 21 maj 2020   23 19 listopad 2020
11 4 czerwiec 2020   24 3 grudzień 2020
12 18 czerwiec 2020   25 17 grudzień 2020
← powrót