Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egib podpisana

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =
Na stronach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ukazała się informacja o podpisaniu 5 listopada przez ministra administracji i cyfryzacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Przedstawione w projekcie zmiany i uzupełnienia są konsekwencja zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano:
niektóre przepisy budzące dotychczas wątpliwości interpretacyjne,
wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości w specyfikacji modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków oraz w schemacie aplikacyjnym GML danych EGiB, zawartych odpowiednio w załącznikach nr 1a oraz 4a do aktu,
procedury związane z ustalaniem przebiegu granic działek ewidencyjnych,

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 
Przypomnijmy, że na publikację w Dzienniku Ustaw czekają podpisane 21 października rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej podpisane 2 listopada.
← powrót