Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =
W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 903 z dnia 24 czerwca 2016 r.) od 1 lipca 2016 Art. 4. ww. ustawy wprowadza między innymi zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 
Zmiany dotyczą min.:
- nowej definicji sieci uzbrojenia terenu,
- zmiany zasad udostępniania danych EGiB,
- przeprowadzania narad koordynacyjnych,
- pobierania opłat za materiały PZGiK,
- pobierania opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego
 
1) Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) – stawka podstawowa 15 zł za działkę ewidencyjną;
2) wypis z wykazu działek – 5 zł za działkę;
3) wypis z wykazu podmiotów – 5 zł za podmiot.
← powrót