Dzisiaj: Niedziela 27 listopada 2022

Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =
Czym jest Miejski Obszar Funkcjonalny?
6 maja 2021 r. Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, która wyznaczyła Obszary Strategicznej Interwencji, w tym Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów (MOF).
Dla MOF przewidziano wsparcie w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Uruchomienie środków na realizację ZIT w MOF uzależnione jest od spełnienia warunków, wskazanych w projekcie Umowy Partnerstwa, w tym zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (powołanie Związku ZIT). W skład MOF wchodzi 25 Miast i Gmin.Dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych szczególnie istotna będzie realizacja zintegrowanych, kompleksowych projektów dotyczących m.in. rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, zwiększania efektywności energetycznej, poprawy stanu środowiska przyrodniczego, szczególnie w zakresie jakości powietrza, wzrostu atrakcyjności osadniczej, wsparcia rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju kultury, turystyki i rekreacji.
Każdy z Parterów podjął Uchwały w sprawie przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy w związku z utworzeniem
i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027.
 
← powrót