Bezpieczny festyn w SP 11

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 4 =
Link
4 + 4 =
IMG_9626 (Copy)
"Bezpieczeństwo moje i twoje"- pod takim hasłem odbywał się środowy (15.06) festyn w Szkole Podstawowej nr 11. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Komendą Miejską Policji.
Najważniejszymi celami środowej imprezy było propagowanie bezpiecznego zachowania uczniów, podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z niewłaściwym wypoczynkiem letnim, integracja społeczności szkolnej, poznanie specyfiki różnych zawodów oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych.
Podczas festynu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z policyjnym sprzętem, w tym wejścia do policyjnego radiowozu, czy na policyjny motor, spotkania z ratownikami medycznymi, którzy wyjaśnili jak udzielać pierwszej pomocy, zaznajomienia się z pracą straży pożarnej (w tym z efektownym rozcinaniem samochodu podczas interwencji) czy wreszcie z pokazem japońskiej sztuki walki aikido. Ważnym elementem festynu był także praktyczny egzamin na kartę rowerową połączony z pogadanką pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i policji.

Podczas oficjalnej części uroczystości, która odbyła się z udziałem licznie zaproszonych gości, rozstrzygnięto dwa konkursy – muzyczny i plastyczny. Warto dodać, że wszyscy laureaci zaprezentowali swoje piosenki zebranym. Ci mieli także możliwość obejrzenia wystawy pokonkursowej prac plastycznych w sali gimnastycznej.
← powrót