Dzisiaj: Niedziela 07 czerwca 2020

Ekologiczny projekt na „Piomie”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
zdjęcie
Piotrkowska „Pioma” zakończyła realizację projektu „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej" realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”.
Projekt był realizowany dzięki dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 poznali wpływ wód powierzchniowych i podziemnych na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie człowieka. Zostali zapoznani z praktycznymi sposobami pomiarów zanieczyszczeń wód, które są dokonywane w laboratoriach oraz w terenie. Uczniowie mieli okazję zwiedzić stację poboru i uzdatniania wody dla miasta oraz przedsiębiorstwo zajmujące się oczyszczaniem ścieków.
 
Młodzież podczas wyjazdów terenowych zapoznała się ze środowiskiem przyrodniczym, wpływem działalności przemysłowej na przyrodę oraz poznała region łódzki.
W trakcie realizacji projektu młodzież szkolna miała możliwość kontaktu z pracownikami naukowymi Politechniki Łódzkiej i Politechniki Częstochowskiej. Uczniowie uczestniczyli w wybranych zajęciach na uczelniach wyższych. Wyjazdy te przyczyniły się także do zapoznania uczniów z możliwościami dalszej edukacji. 
 
Dzięki pozyskanej dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć edukacji, a także zrealizowano wycieczki do m.in. Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Elektrowni Bełchatów, Ojcowskiego Parku Narodowego, Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz Politechniki Łódzkiej.
Odbył się także piknik ekologiczny i przeprowadzono liczne konkursy o tematyce ekologicznej.
 
Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, realizowany był w ramach konkursu na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Całkowita wartość projektu to 29 tys. 459 zł, a dofinansowanie wyniosło 26 tys. 459 zł.

← powrót