Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego- wystawa plenerowa

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =
1673958691792
„W krwawym polu srebrne ptaszę... o czym mówią pieśni Powstania Styczniowego” - to tytuł wystawy plenerowej przygotowanej przez piotrkowskie Muzeum, która jest jedną ze składowych upamiętniających 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Ekspozycję oglądać na parkanie piotrkowskiego Muzeum.


 
Ekspozycja prezentuje teksty pieśni Powstania Styczniowego wraz z komentarzem przypominającym historyczne okoliczności tworzenia pieśni, toczone bitwy, postaci przywódców. Ilustrację stanowią ryciny i fotografie z czasów Powstania. Okres Powstania Styczniowego to czas przenikania się literatury i folkloru. Z jednej strony publikowane są wówczas anonimowe pieśni powstańcze, z drugiej zaś wiersze poetów stają się pieśniami ludowymi. Utwory bojowników natychmiast podchwytywali ich towarzysze broni, którzy  rozpowszechniali je ustnie, ale także w formie pisemnej. Stawały się „własnością” powstańców, a ostatecznie nabierały charakteru pieśni ludowych. Niekiedy tworzone były „na gorąco” przez zainspirowanych bieżącymi wydarzeniami żołnierzy walczących w oddziałach powstańczych. Obok pieśni ludowych istniały także pieśni o literackim rodowodzie.

Nazwiska poetów nierzadko były zapominane, co bynajmniej nie świadczyło o chęci pomniejszenia ich sławy, a raczej przemawiało za ludowym charakterem tej twórczości. Watro przypomnieć radę, jakiej Adam Mickiewicz udzielił młodemu Wincentemu Polowi: „Pisz i rzucaj, co napiszesz, na los szczęścia, a jeżeli poezje twoje obejdą w odpisach ziemie polskie i powrócą do ciebie, jeżeli je będą przepisywać i śpiewać i podawać sobie nie pytając o to, skąd się wzięły i kto je napisał, jeżeli jako wędrowne ptaki powrócą do ciebie nie tym szlakiem, jakim w świat odleciały – wówczas możesz poezje swoje drukować na śmiało, bo staną się nie twoją, ale cząstką własności narodu.”

Wystawa jest jedną ze składowych upamiętniających 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Ekspozycję oglądać na parkanie piotrkowskiego Muzeum.
 
← powrót