Oświata

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =

Szkoły i placówki oświatowe otwarte są na potrzeby środowiska lokalnego, proponują bogatą ofertę edukacyjną, korzystają z ofert instytucji pozaszkolnych. Wyniki osiągane przez uczniów pozytywnie świadczą o aktywności szkół i nauczycieli.

W Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje obecnie:
- 13 przedszkoli samorządowych,
-  9 szkół podstawowych,
- 10 szkół ponadpodstawowych
- Centrum Kształcenia Zawodowego
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
- Bursa Szkolna Nr 1 (wchodzi w skład ZSPiPO-W nr 3)
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Szkoły publiczne z oddziałami integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

W Piotrkowie Trybunalskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo dostosowane są następujące szkoły:
• Przedszkole Samorządowe nr 24 im. Misia Uszatka, ul. Topolowa 14 a
Tel. (44)733-90-37
• Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73
tel. (44) 732 37 31
• Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Kostromska 50
tel. (44) 649 02 73
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2
ul. Dmowskiego 38 tel. (44) 648 93 15

W szkołach tych prowadzone są oddziały integracyjne. Uczniowie niepełnosprawni (nie tylko ruchowo) są także w pozostałych szkołach ogólnodostępnych.

Załączniki artykułu