Dzisiaj: Czwartek 04 czerwca 2020

Zbliża się ostateczny termin obowiązkowej wymiany dowodów osobistych. Stare ?książeczkowe? dokumenty tracą ważność z końcem bieżącego roku. W Piotrkowie Trybunalskim obowiązkowej wymiany nie dokonało jeszcze około 5 tys. osób.
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka do Piotrkowa przybyli parlamentarzyści z Okręgu 10. Prezydent spotkał się z nimi 3 grudnia na zamku królewskim. Omówiono sprawy istotne dla naszego miasta i regionu.

30 listopada nastąpiło oficjalne otwarcie ulicy Sulejowskiej.W ramach projektu został przebudowany odcinek drogi o długości 1,576 km, i przystosowany do nacisku 11,5 ton na oś jezdni. Wybudowano chodniki, zjazdy do posesji i ścieżki ...

W Urzędzie Miasta odbyło się trzecie spotkanie w ramach szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Tematem szkolenia była ?Księgowość w organizacji pozarządowej? oraz ?Jak prawidłowo rozliczać projekty.?
Za nami pierwszy rok pracy Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego kadencji 2006-2010. Dziś postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, dotyczące pracy radnych.
Powstaje Rada Osiedla ?Przyszłość?. Wybory do Rady Osiedla odbędą się 7 grudnia (piątek) 2007 roku o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Jerozolimskiej 73.
W związku z otwarciem dla ruchu ul. Sulejowskiej, od 1 grudnia (sobota) przywrócone zostaną stałe trasy linii komunikacji miejskiej obsługiwane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. oraz przewoźników prywatnych.
Dla lepszego bezpieczeństwa piotrkowian w okresie przedświątecznym uruchomione będą dodatkowe patrole Straży Miejskiej. Z początkiem grudnia bezpieczeństwa mieszkańców strzec będą ponadnormatywne patrole piesze w newralgicznych rejonach ...
Na terenie miasta będzie obowiązywać jedna strefa taryfowa pokrywająca się z obszarem leżącym w granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Uchwała podjęta dziś przez Radę Miasta wejdzie w życie po 14 dniach od ...
Miasto wykupuje kolejne działki z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg oraz poprawę ich bezpieczeństwa. Dowodem na to są przedstawione przez Prezydenta Miasta uchwały.