Dzisiaj: Sobota 06 czerwca 2020

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
zdjęcie
Urząd Miasta przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Można do niego zgłaszać działania mające zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.
Aby przeprowadzić aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Urząd Miasta będzie przyjmować zgłoszenia od podmiotów (tj. instytucji, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych), które planują realizację zadań przyczyniających się do ograniczenia emisji CO2 w latach 2019 – 2023.
- Zapisanie w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej tego typu inwestycji może być dodatkowym atutem przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – podkreślają urzędnicy i dodają, że ograniczenie emisji CO2 do atmosfery automatycznie przekłada się na mniejszą emisję pyłów PM2,5 i PM10 zanieczyszczających powietrze.

Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ul. Szkolna 28) do końca marca.

Aktualnie obowiązujący PGN obejmuje następujące działania:
1. Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych – wymiana kotłów
2. Rozwój rozproszonych źródeł energii – małe instalacje fotowoltaiczne
3. Rozwój rozproszonych źródeł energii – mikro instalacje fotowoltaiczne
4. Rozwój rozproszonych źródeł energii – kolektory słoneczne
5. Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych, budynków mieszkalnych wraz z audytami energetycznymi
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego
7. Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej
8. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi
9. Kompleksowe zarządzanie energią w budynkach publicznych zarządzanych przez Urząd Miasta
10. Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej
11. Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów efektywności
energetycznej i ograniczania emisji GHG „zielone zamówienia publiczne”
12. Prowadzenie i wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez instytucje oświatowe, ośrodki kształcenia (działania informacyjno – edukacyjne)
13. Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów (np. zasilane CNG, spełniające normę EURO 6) wraz z budową stacji zasilania pojazdów
14. Promocja komunikacji publicznej.

Załączniki artykułu

PGN - wzór zgłoszenia (Pobrań: 83)
← powrót