Ankieta dla właścicieli szamb i oczyszczalni ścieków

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 1 =
Link
5 + 1 =
szambo_1
Piotrków Trybunalski przystępuje do aktualizacji elektronicznej ewidencji szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zachęcamy do wypełnienia ankiety i zgłaszania posiadania tego typu zbiorników.
Aktualne zgłoszenie do ewidencji powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości na terenie miasta, która wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Najłatwiej zrobić to poprzez formularz zgłoszeniowy. W wersji elektronicznej można go pobrać z załącznika, a w wersji papierowej formularz dostępny jest w budynkach Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10 oraz Szkolnej 28.
Wypełnione i podpisane dokumenty można:
- złożyć osobiście do skrzynki podawczej w siedzibach Urzędu Miasta (Pasaż Rudowskiego 10 lub Szkolna 28),
- wysłać pocztą,
- przesłać skan dokumentu na adres: e-urzad@piotrkow.pl,
- wysłać przez e-PUAP: URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO lub identyfikator 5w837chbcv
do dnia 30 września 2020 r.

- Wypełnione formularze pozwolą na uaktualnienie elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata – wyjaśnia wiceprezydent Adam Karzewnik.

Przypominamy, że właściciele szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków muszą posiadać umowę z firmą asenizacyjną oraz rachunki za wywóz nieczystości ze zbiorników.

W naszym mieście firmami uprawnionymi do zawierania takich umów są:
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Tryb.,
- Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Czajka, ul. Michałowska 112/114, 97-300 Piotrków Tryb.,
- Usługi Asenizacyjne i Transportowe Julian Ciołek, Dąbrówka Duża 105, 95-060 Brzeziny, 
- Zakład Usług Asenizacyjnych Jakub Dąbrowski, Wiśniowa Góra ul. Oficerska 22 lok. 4,
- WC SERWIS - ŁÓDŹ Sp. z o.o., ul. Olechowska 83, 92-403 Łódź,
- MTOILET Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Odlewnicza 5,
- Zakład Usług Komunalnych Transport Ireneusz Czajka, ul. Michałowska 112/114, Piotrków Tryb.,
- TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
- WC SERWIS Sp. z o.o. z/s w Zabrzu przy ul. Szybowej 2.

Nieruchomości nieprzyłączone do sieci kanalizacji będą systematycznie kontrolowane pod kątem sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.
Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to niezwłoczne uczynić.

Załączniki artykułu

FORMULARZ (Pobrań: 665)
← powrót