Dzisiaj: Czwartek 29 paździenika 2020

COViD: Komunikaty ze szkół ws. lekcji - AKTUALIZACJA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
zdjęcie
Podajemy komunikaty z piotrkowskich szkół i przedszkoli na temat sytuacji epidemicznej oraz organizacji lekcji i sprawowania opieki nad dziećmi.
W piątek, 9 października prezydent Krzysztof Chojniak w trybie pilnym zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego ws. wprowadzenia strefy czerwonej w Piotrkowie Trybunalskim (piszemy o tym TUTAJ). Jednym z głównym tematów była sytuacja w piotrkowskiej oświacie. Zgodnie z ustaleniami piotrkowskie szkoły i przedszkola funkcjonują na dotychczasowych zasadach. Magistrat jest w stałym kontakcie z dyrektorami placówek. W przypadku potwierdzenia koronawirusa dyrektorzy placówek wprowadzają albo dni dyrektorskie bądź też system hybrydowy, czyli część klas wysyłanych jest na naukę zdalną, a część uczy się w trybie stacjonarnym.
Taki system będzie nadal obowiązywał, chyba że rząd zmieni wytyczne dotyczące otwarcia szkół.

AKTUALIZACJA 23.10.2020 GODZ. 10.00

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów

W związku z tym, że pracownicy stołówki szkolnej zostali objęci kwarantanną, wydawanie obiadów zostało wstrzymane do 30 października 2020 roku. Rozważana jest możliwość zapewnienia dzieciom posiłku zastępczego w ramach cateringu. O zmianach placówka będzie informować na bieżąco. 

AKTUALIZACJA 22.10.2020 GODZ. 13.00

Szkoła Podstawowa nr 5

Dyrektor Szkoły podstawowej nr 5 informuje że dzień 23.10.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dzień ten jest przeznaczony na organizację zdalnej nauki. Zarządzenie dotyczy również oddziałów integracyjnych.

AKTUALIZACJA 19.10.2020 GODZ. 15.00

Szkoła Podstawowa nr 2

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  informuje, że po opracowaniu list uczniów i nauczycieli, którzy w terminie 12.10.2020r. – 15.10.2020r. mieli kontakt z osobą zakażoną oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim i organu prowadzącego, ustalił następującą organizację pracy szkoły w terminie od 20.10.2020r. do 23.10.2020r. (wtorek – piątek):
1) klasy I a, I b, I c, I d, I e, II b, II c, VIII c (198 uczniów) – przejście na nauczanie zdalne (lekcje on-line za pośrednictwem aplikacji Teams wg dotychczasowego planu, lekcje trwają 30 minut, wydłużone zostają przerwy między lekcjami, nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne ze szkoły, nauczyciele przebywający w kwarantannie, którzy wyrazili zgodę, prowadzą zajęcia zdalne z domu),
2) uczniowie pozostałych klas będą realizować zajęcia w szkole (w trybie stacjonarnym), 3) zostają zawieszone zajęcia świetlicowe (do świetlicy nie będą przyjmowani uczniowie, osoby nie uczestniczące w lekcjach religii zgłoszą się do biblioteki).

Szkoła Podstawowa nr 8
Dyrektor SP nr 8 zarządził w dniach 19, 20, 21 października 2020 roku dni dyrektorskie. Są to dni wolne od zajęć szkolnych. Uczniowie w tych dniach nie przychodzą do szkoły.

AKTUALIZACJA 18.10.2020

Szkoła Podstawowa nr 2
Dyrektor SP2 informuje, że w placówce potwierdzono pozytywny wynik testu na koronawirusa u nauczycielki świetlicy. Dzień 19.10.2020 został ustalony jako wolny od zajęć (dyrektorski). Prowadzone są działania w celu ustalenia osób z kontaktu.

AKTUALIZACJA 17.10.2020 GODZ. 17.00

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Trybunału Koronnego

W szkole potwierdzono przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Do 16 października uczniowie klas 1-3 uczą się w trybie stacjonarnym, a uczniowie klas 4-8 w trybie zdalnym.

IV Liceum Ogólnokształcące
W szkole potwierdzono kolejny przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Na kwarantanne do 17 października trafiło 6 nauczycieli i cała klasa. Pozostali uczniowie lekcje odbywają się w trybie stacjonarnym, z wyjątkiem trzech klas. Wspomnianej powyżej oraz jedna z klas jest na kwarantannie do dziś (15 października), a inna do 16 października.

AKTUALIZACJA 15.10.2020 GODZ. 14.00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 ("Ekonomik")

W dniach 12-13 października w szkole wprowadzono dni dyrektorskie (dni wolne od zajęć dydaktycznych). 14 października (Dzień Edukacji Narodowej) jest to dzień wolny od lekcji. Od 15 do 23 października cała szkoła przeszła na zdalne nauczanie za pomoca aplikacji Teams.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
Ze względu na dużą absencję kadry nauczycielskiej dyrekcja w uzgodnieniu z organem prowadzącym podjęła decyzję, że 16 października będzie dniem wolnym od zajęć (tzw. dni dyrektorskie).

AKTUALIZACJA 14.10.2020 GODZ. 14.30

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
Ze względu na potwierdzone przypadki koronawirusa w dniach 12 i 13 października w placówce wprowadzono dni dyrektorskie (dni wolne od zajęć dydaktycznych). 14 października (Dzień Edukacji Narodowej) jest to dzień wolny od lekcji.
W dniach 15 i 16 października lekcje w III LO będą prowadzone w sposób zdalny.

IV Liceum Ogólnokształcące
Praktycznie w całej placówce lekcje odbywają się w trybie stacjonarnym, z wyjątkiem dwóch klas. Jedna z klas jest na kwarantannie do 15 października, a druga do 16 października.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego
Koronawirusa potwierdzono u dyrektora placówki. Na kwarantannę trafiła 1 klasa. 14 października (Dzień Edukacji Narodowej) jest to dzień wolny od lekcji. W dniach 15 i 16 października w placówce wprowadzono dni dyrektorskie (dni wolne od zajęć dydaktycznych). Od poniedziałku (19 października) szkoła wraca do nauki stacjonarnej.

AKTUALIZACJA 12.10.2020 GODZ. 15:00

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
W placówce od poniedziałku, 12 października dzieci wróciły do placówki i lekcje prowadzone są w trybie stacjonarnym z wyjątkiem jednej klasy, która ma zajęcia zdalne.


(wcześniej)
Wynik dodatni w SP3 uzyskały dwie nauczycielki, które prowadziły zajęcia na świetlicy szkolnej. Dlatego na kwarantannę trafiły dzieci, które uczęszczały na świetlicę. Łącznie około 130 osób z różnych klas. Lekcje prowadzone są w trybie stacjonarnym. W związku z sytuacją związaną z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 w SP3 od 6 października 2020 r. zostają wdrożone następujące działania:
1. Wszyscy przebywający na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zasłaniając usta i nos.
2. Nauczyciele podczas pracy z dziećmi w odległości mniejszej niż 2 metry są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną.
3. Lekcje wychowania fizycznego na basenie zostają  zawieszone do odwołania.
4. Wszelkie wyjścia i wycieczki zostają zawieszone do odwołania.
5. Ślubowanie klas pierwszych odbędzie się w terminie późniejszym.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 ("Ekonomik")
Na kwarantannę trafiła 1 klasa oraz kilkunastu nauczycieli. Na chwilę obecną w dniach 12-13 października w szkole wprowadzono dni dyrektorskie (dni wolne od zajęć dydaktycznych). 14 października (Dzień Edukacji Narodowej) jest to dzień wolny od lekcji. Jak zajęcia będą organizowane w kolejnych dniach zadecyduje dyrekcja w porozumieniu z organem prowadzącym oraz z SANEPIDem.

Przedszkole Samorządowe nr 16
Potwierdzono zakażenie koronawirusem u 3 nauczycieli. Ograniczono funkcjonowanie przedszkola, jednak dzieci są przyjmowane. 

AKTUALIZACJA 11.10.2020 GODZ. 09.30

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

W III LO potwierdzono kilka przypadków zakażenia koronawirusem. Obecnie sporządzana jest lista osób z kontaktu. Poddane będą one kwarantannie i następnie wykonane badanie na obecność COViD-19.
Na chwilę obecną w dniach 12-13 października w szkole wprowadzono dni dyrektorskie (dni wolne od zajęć dydaktycznych). 14 października (Dzień Edukacji Narodowej) jest to dzień wolny od lekcji. Jak zajęcia będą organizowane w kolejnych dniach zadecyduje dyrekcja w porozumieniu z organem prowadzącym oraz z SANEPIDem.


Aktualne [09.10.2020 godz. 18:30] informacje ze szkół, w których potwierdzono przypadki SARS-CoV-2

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza
Ze względu na potwierdzony przypadek koronawirusa w SP11 od 09 do 11 października 151 uczniów wybranych klas 4-8 zostało objętych kwarantanną. Dyrekcja szkoły podjęła decyzję o wprowadzeniu 9 października tzw. dnia dyrektorskiego, czyli dnia wolnego od zajęć dydaktycznych.
W dniach 12-15.10.2020 roku kwarantanną objętych będzie 92 uczniów. Placówka przejdzie w tych dniach na nauczanie hybrydowe. Dla dzieci objętych kwarantanną lekcje będą prowadzone w sposób zdalny, natomiast reszta uczniów będzie uczyła się w trybie stacjonarnym.

Dodatkowo od 12 października 2020 r. do odwołania zostają wdrożone następujące, dodatkowe działania:
1. Nauczyciele podczas pracy z dziećmi w odległości mniejszej niż 2 metry są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną.
2. Pracownicy szkoły w kontaktach bezpośrednich z uczniami i innymi pracownikami (w odległości mniejszej niż 2 metry) są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną.
3. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane na basenie zostają zawieszone.
4. Wszelkie wyjścia i wycieczki zostają zawieszone do odwołania.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
W placówce pozytywny wynik na obecność COVID-19 otrzymała jedna nauczycielka, która miała kontakt z uczniami pięciu klas. Kwarantanną objęto dzieci z trzech klas ósmych oraz po jednej szóstej i piątej klasie. W piątek, 9 października w szkole prowadzone było zdalne nauczanie, a od poniedziałku dzieci wracają do placówki i lekcje będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Polskich Olimpijczyków
SARS-CoV-2 potwierdzono także w SP16. Na kwarantannie przebywają dwie klasy i 9 nauczycieli. Ze względów bezpieczeństwa w dniach 08.10 (czwartek)  i 09.10 (piątek) dyrekcja szkoły podjęła decyzję o wykorzystaniu tzw. dni dyrektorskich.
W poniedziałek i wtorek (12-13 października) lekcje będą prowadzone w sposób hybrydowy, tj. uczniowie klas 1-3 uczyć się będą w trybie stacjonarnym. Natomiast pozostałe klasy w trybie zdalnym, z wyjątkiem jednej klasy „drugiej”, która 12 października będzie miała nauczanie zdalne.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Zakażenie koronawirusem potwierdzono także u nauczycielki, która prowadziła lekcje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Ze względu na bezpośredni kontakt z nauczycielką, kwarantanną objęto: 38 uczniów, 1 nauczyciela i 6 osób pełniących obowiązki pomocy nauczyciela. Dyrektor podjął decyzję o wprowadzeniu w dniach 8 – 9 października dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów i wychowanków, w trakcie których w placówce przeprowadzono dezynfekcję.
Za zgodą organu prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, nauczaniem zdalnym zostaną objęci uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1:
- od 12 do 15 października 2020 r. - 5 klas,
- w dn. 12 października 2020 r. - 2 klasy i jedna grupa rewalidacyjno-wychowawcza
Zdalne nauczanie będzie prowadzone z terenu placówki.

Pozostałe oddziały Szkoły Podstawowej nr 1, II grupa rewalidacyjno-wychowawcza, oddziały Szkoły Podstawowej nr 17, Szkoły Przysposabiającej do Pracy będą realizować nauczanie na terenie placówki (nauczanie stacjonarne), również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i programu „Za życiem” będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z dziećmi. Od 12 października 2020 r. grupy wychowawcze Ośrodka będą funkcjonowały zgodnie z planem zajęć.
Wychowawcy klas i grup pozostają w kontakcie telefonicznym z rodzicami i opiekunami uczniów, informując o podjętych działaniach oraz o funkcjonowaniu placówki w najbliższych dniach.
Sytuacja w placówce jest na bieżąco monitorowana. Dyrektor jest w kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim oraz pracownikami przebywającymi na kwarantannie i izolacji.

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
W placówce u 3 nauczycieli zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2 dlatego dyrektor II LO ogłosił dni 8 i 9 października dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Od 12 do 16 października zajęcia we wszystkich klasach prowadzone będą w sposób zdalny za pomoca komunikatora Teams.
Zgodnie z przekazanymi informacjami w szkole wdrożono wszystkie procedury zgodnie z zaleceniami PPIS. Nauczyciele monitorują zdrowie uczniów i swoje oraz na bieżąco przekazują informacje dyrekcji.

IV Liceum Ogólnokształcące
W szkole 8 klas przebywa na kwarantannie, z czego: do poniedziałku włącznie (12 października) 7 klas, a 1 klasa do czwartku (15 października). Piątek był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (tzw. dni dyrektorskie), natomiast w poniedziałek wszyscy wracają do szkoły z wyjątkiem klas przebywających na kwarantannie. Jak informuje dyrekcja w piątek pracownicy obsługi zdezynfekowali placówkę oraz przeprowadzili wietrzenie wszystkich pomieszczeń.
← powrót