Darmowa pomoc prawna – zmiany związane z COVID-19

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
zdjęcie
Na terenie Piotrkowa Trybunalskiego funkcjonują punkty darmowej pomocy prawnej. W ostatnim czasie – w związku z epidemią koronawirusa – wprowadzono kolejne udogodnienia.
Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie grupy beneficjentów. Darmowa pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Wprowadzono także ułatwienia w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Przy udzielaniu porad poza punktem nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz – jeśli chodzi o przedsiębiorców jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Mając na uwadze trwający wciąż stan epidemii oraz zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim w dalszym ciągu będzie odbywało się za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość np. przez telefon lub przy użyciu poczty elektronicznej.

Skorzystanie z darmowej porady jest możliwe po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 44 732-77-82.
← powrót