Dla sprzedających alkohole

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =
alko
Do 30 września przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów
w placówkach handlowych
i gastronomicznych powinni wnieść trzecią ratę opłaty za korzystanie
z posiadanych zezwoleń. 
 
Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przypomina, że do dnia 30 września 2022 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych powinni wnieść trzecią ratę opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.  
Jeżeli przedsiębiorca nie uiści trzeciej raty opłaty w terminie do dnia 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, ale pod warunkiem wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
← powrót