Dzisiaj: Środa 03 marca 2021

E-usługi coraz popularniejsze

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =
euslugi
Blisko 20 tysięcy spraw złożono w ubiegłym roku do magistratu za pośrednictwem e-usług. Minione miesiące pokazały, że mieszkańcy coraz chętniej korzystają z elektronicznej formy załatwiania spraw urzędowych choć do ideału jeszcze daleko.
Piotrkowski Urząd Miasta od lat stawia na informatyzację i wdrażanie elektronicznych usług dla swoich klientów.
- To najlepsza i najwygodniejsza forma załatwiania spraw urzędowych. Bez konieczności wychodzenia z domu, w dogodnych dla nas godzinach, w każdy dzień tygodnia, a nie jedynie w godzinach pracy Urzędu Miasta. Do także skrócenie czasu na załatwienie interesującej nas sprawy – mówi o zaletach korzystania z e-usług Bogdan Munik, sekretarz miasta.

Kluczem do e-usług jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, dzięki którym można mnóstwo spraw urzędowych (nie tylko tych dotyczących magistratu) załatwiać na platformie ePUAP. Profil Zaufany najszybciej i najłatwiej założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej.  
Choć e-usługi są dostępne w piotrkowskim magistracie od lat to ubiegły rok był pod względem ich wykorzystania przez klientów wyjątkowy.
- Rzeczywiście zaobserwowaliśmy zwiększenie zainteresowania e-usługami, ale chcielibyśmy żeby jeszcze więcej spraw było załatwianych przez internet. Korzystają na tym wszyscy, ale najbardziej klienci, dla których to po prostu wygoda – podkreśla Bogdan Munik.

Na zwiększenie zainteresowania elektronicznym załatwianiem spraw wpływ miała także pandemia. Widać to na przykładzie m.in. pism wpływających do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP.
- Liczba pism wpływających w ten sposób do Urzędu Miasta, w pierwszym kwartale 2020 roku, średnio miesięcznie wyniosła 683, a w trzech kolejnych kwartałach było to już ponad 1100 pism miesięcznie – wylicza Renata Karbowniczek, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców dodając, że w ubiegłym roku nastąpił także duży wzrost zainteresowania systemem e-płatności.
- Funkcjonuje on od 2018 roku, ale przez początkowy okres zainteresowanie taką formą płatności oscylowało wokół 20 rocznie. Z kolei w 2020 roku było ich aż 259 – wylicza.

Od kwietnia zaobserwowaliśmy także wzrost ilości e-maili wpływających do magistratu. Średnio było to 2530 maili, czyli o około 800 więcej niż w I kwartale 2020 roku.
- Warto dodać, że duża część z nich to maile, które nosiły znamiona pism urzędowych. Można to zaliczyć do kolejnych spraw załatwianych elektronicznie, które nie mieszczą się w naszych statystykach – wyjaśnia dyrektor Karbowniczek.

Niecałe 800 spraw w ubiegłym roku załatwiono poprzez elektroniczne zgłoszenie wniosku w Referacie Komunikacji.
- Zaobserwowaliśmy wzrost takich wniosków w stosunku do poprzedniego roku. Bez wątpienia też więcej osób korzysta z elektronicznej komunikacji, aby zasięgnąć informacji czy pobrać wniosek – dodaje Joanna Westrych, kierownik Referatu Komunikacji.

Bardzo dobrze wyglądają statystki e-usług w Referacie Ewidencji Ludności, gdzie poprzez internet możemy złożyć wniosek o m.in. zameldowanie/wymeldowanie czy wyrobienie dowodu osobistego. Około 40 procent spraw załatwianych jest tutaj z wniosków elektronicznych.

Warto przypomnieć, że dzięki projektowi "E - geodezja" przeprowadziliśmy cyfryzację zasobów geodezyjnych z równoczesną aktualizacją danych, a także szeroko zakrojoną inwentaryzacją. Na bazie zdigitalizowanych danych utworzyliśmy geoportal, który służy kilku grupom odbiorców: geodetom, rzeczoznawcom, urzędnikom, projektantom, komornikom oraz mieszkańcom. W 2020 roku przy użyciu geoportalu złożono do Urzędu 2722 wnioski.

730 zgłoszeń elektronicznych odnotowano w 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego.
- To duży wzrost, bo wcześniej takie wnioski wpływały sporadycznie. Liczymy, że ten rok, pod tym względem będzie jeszcze lepszy i zachęcamy do korzystania z takich formy załatwiania spraw – podsumowuje Małgorzata Lachowicz-Skrzyńska, kierownik USC.

Warto zaznaczyć, że piotrkowski magistrat znajduje się wśród liderów wdrażania elektronicznej administracji. Dowodzą temu liczne nagrody przyznane w tej kategorii przez instytucje zewnętrzne. Mimo, że widoczny jest znaczny wzrost zainteresowania e-usługami, to dążymy do tego, aby zdecydowana większość spraw była zgłaszanych elektronicznie niż w sposób tradycyjny.

Zapraszamy na stronę www.bom.piotrkow.pl. Na tej stronie znajdziemy m.in. wszelkie informacje o załatwianiu spraw przez internet, e-usługi dostępne w magistracie oraz funkcję e-płatności.
← powrót