Garncarska 4 czeka na najemców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
zdjęcie
Od wtorku (12.11) przyjmowane będą wnioski od osób, które chcą zamieszkać na Podzamczu. Na najemców czekają lokale w remontowanej kamienicy przy ul. Garncarskiej 4.
Od 12.11 do 29.11 przyjmowane będą wnioski na wynajem lokali w przebudowywanej kamienicy przy ul. Garncarskiej 4. Do wynajmu przygotowano dziewięć mieszkań.

5 mieszkań (1 trzypokojowe oraz 4 dwupokojowe) będzie przyznanych w ramach konkursu tzw. mieszkanie dla młodych.
Preferencję najmu lokali mieszkalnych będą miały małżeństwa z dziećmi, w których co najmniej jeden z małżonków jest w wieku do 35 lat, lub inne osób w wieku do 35 lat wychowujące dzieci.
Do konkursu ofert może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1. nie posiada tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego w Piotrkowie Trybunalskim, a w przypadku małżonków wymóg ten spełniają obydwoje lub posiada tytuł prawny do lokalu w zasobach prywatnych na okres nie dłuższy niż 1 rok albo posiada wypowiedzenie umowy najmu lokalu;
2. jest mieszkańcem Miasta Piotrków Trybunalski;
3. której średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem oferty wynosi:
a) nie mniej niż 201 % i nie więcej niż 350 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) nie mniej niż 131 % i nie więcej niż 250 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
Druki ofert oraz wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, II piętro – pokój 207, tel. 44/ 732 18 28.

Kolejne 4 mieszkania (3 lokale dwupokojowe i 1 lokal trzypokojowy) czekają na obecnych najemców lokali mieszkalnych, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu (z wyjątkiem lokalu socjalnego), w budynkach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego miasta. Deklarowane do oddania mieszkania powinny być w dobrym stanie technicznym, odnowione, nadające się do zasiedlenia bez potrzeby remontu. 
Wypełnione wnioski osób chętnych do poprawy warunków mieszkaniowych należy składać w w/w Referacie także do 29.11.2019 r.
← powrót