Jak poznać rachmistrza?

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 8 =
Link
3 + 8 =
Rachmistrz 23 06-instagram
Od 23 czerwca w teren ruszają rachmistrzowie spisowi pracujący przy Narodowym Spisie Powszechnym. Każdy z nich będzie wyposażony w specjalny identyfikator, który pozwoli zweryfikować jego tożsamość.
Rachmistrzowie spisowi zaczną odwiedzać respondentów, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, na infolinii lub w trakcie wywiadu telefonicznego.
Pamiętajmy, aby poprosić rachmistrza o wylegitymowanie się oficjalnym identyfikatorem. Każdy rachmistrz powinien mieć go przy sobie i okazać na prośbę mieszkańca.

Identyfikator musi zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
  2. numer identyfikatora oraz hologram,
  3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
  4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
  5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony,
  6. informację na odwrocie, na terenie jakiego województwa rachmistrz jest upoważniony do zbierania danych.
W przypadku dalszych  wątpliwości można skorzystać z pozostałych możliwości weryfikacji rachmistrza, m.in. poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ lub infolinię.

PAMIĘTAJMY!
Rachmistrz spisowy nie będzie pytał o stan majątkowy respondenta, wartość przedmiotów należących do domowników, nie będzie również wymagał okazania korespondencji urzędowej np. z ZUS czy z bankami, ani prywatnej.
Rachmistrz zada tylko te pytania, które są zapisane w formularzu. Wszyscy respondenci odpowiadają na te same pytania, nie są one różnicowane pod jakimkolwiek względem.

Wywiady bezpośrednie będą prowadzone z zachowaniem procedur sanitarnych rekomendowanych przez MZ i GIS. Każdy rachmistrz powinien używać niezbędnych środków ochrony osobistej i zachowywać dystans społeczny.

Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkiem. W przypadku odmowy spisania się nakładana jest kara grzywny, która może wynieść nawet 5 tys. złotych. 
W badaniu musi wziąć udział każdy, kto stale lub czasowo zamieszkuje na terytorium RP oraz obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku  z wyjazdem na stałe za granicę.
← powrót