Komunikat USC ws. obsługi klientów

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =
dsc1548-1621603750-1623911445
URZĄD STANU CYWILNEGO informuje, że ze względu na aktualną sytuację pandemiczną do 28 lutego 2022 r. bezpośrednia obsługa klientów będzie realizowana po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty i wyłącznie w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa, tj.: uznanie ojcostwa, złożenie zapewnień do zawarcia małżeństwa, wydanie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego, rejestracja urodzenia, rejestracja zgonu.
 
  • ODPISY aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz zaświadczenia o stanie cywilnym
Wnioski można składać elektronicznie z użyciem profilu zaufanego przez formularz dostępny na stronie www.gov.pl albo w wersji papierowej listownie lub wrzucając do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do Urzędu Miasta.
Odpisy aktów i zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą korespondencyjną – elektronicznie lub listem poleconym na podany we wniosku adres.
  • REJESTRACJA URODZEŃ, UZNANIE OJCOSTWA
Prosimy małżonków oraz rodziców, którzy dokonali uznania ojcostwa przed urodzeniem dziecka
o zgłaszanie urodzenia z użyciem profilu zaufanego przez formularz dostępny na stronie www.gov.pl  
Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa i bezpośrednia rejestracja urodzenia w USC będzie możliwa wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty.
  • REJESTRACJA ZGONÓW
Prosimy, by w celu sporządzenia aktu zgonu zgłaszała się wyłącznie jedna osoba z kartą zagonu wydaną przez placówkę służby zdrowia.
W celu uniknięcia długiego oczekiwania na obsługę prosimy o kontakt telefoniczny przed przybyciem do USC.
  • ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Przyjęcie zapewnień wymaganych do zawarcia małżeństwa oraz wydanie zaświadczeń koniecznych do zawarcia małżeństwa wyznaniowego będzie możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty.

Od 8 lutego 2022 r. w ceremonii zawarcia małżeństwa będą mogły uczestniczyć osoby składające oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, świadkowie oraz rodzice pary młodej.


← powrót