Dzisiaj: Czwartek 18 sierpnia 2022

Konsultacje dotyczące strategii rozwoju 2030

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =
OBRAZ
14 października startują konsultacje z piotrkowianami w sprawie projektu "STRATEGII ROZWOJU MIASTA – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2030”. Zapraszamy do zgłaszania propozycji, spostrzeżeń i uwag do przygotowanego dokumentu.
 
Działając na podstawie art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 06.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju informujemy, że miasto Piotrków Trybunalski 14 października br. rozpoczyna konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030. Konsultacje będą trwały do 18 listopada br.

Uwagi prosimy zgłaszać w czasie trwania konsultacji, na załączonym formularzu, który należy:
  1. przesłać pocztą na adres: Biuro Planowania Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030 – Formularz uwag” (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu) 
    lub
  2. złożyć osobiście w punkcie odbioru dokumentów – wejście B, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski  
    lub
  3. przesłać zeskanowany Formularz na adres e-mail: k.szokalska@piotrkow.pl lub k.szymanska@piotrkow.pl wpisując w tytule e-maila: „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030 – Formularz uwag". 
PROJEKT STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2030 - do pobrania TUTAJ (duży plik)

***********************
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030 przygotowała Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju oraz Krajowy Instytut Jakości. Opracowanie przygotowano w oparciu o materiały źródłowe referatów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Projekt Strategii zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2020 roku (o ile nie zaznaczono inaczej).

Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030 będzie podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania Miastem. Dokument określi strategiczne kierunki rozwoju w perspektywie do 2030 roku oraz pozwali na zapewnienie ciągłości i trwałości działania władz miejskich, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwi także efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak: środowisko przyrodnicze i kulturowe, zasoby ludzkie, infrastrukturalne, czy środki finansowe oraz stanowić będzie formalną podstawę do przygotowywania wniosków  o finansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych.

Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030 będzie dokumentem nadrzędnym względem innych dokumentów planistyczno-strategicznych obowiązujących w Piotrkowie Trybunalskim, a także spójnym z dokumentami wyższego rzędu, w tym z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 i Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Załączniki artykułu

Formularz konsultacji (Pobrań: 321)
← powrót