Konsultacje społeczne ws. wyznaczenia obszaru rewitalizacji

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =
Bez nazwy
17 lutego (piątek) rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Badanie potrwa miesiąc.
 
W ramach dotychczasowych programów rewitalizacji zrealizowaliśmy i nadal realizujemy wiele inicjatyw i przedsięwzięć. Znacząca ich ilość wykonana została przy wsparciu środków Unii Europejskiej.
Dokumenty do pobrania, tj.: projekt uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, załącznik do uchwały – mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, (potwierdzająca spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanki ich wyznaczenia), formularz konsultacyjny, są dostępne do pobrania TUAJ.

Uwagi do projektu uchwały będzie można składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym w postaci:
  • papierowej złożonej osobiście w punktach informacyjnych Urzędu Miasta bądź przesłanej na adres: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Farna 8, 97-300 Piotrków Trybunalski,
  • elektronicznej poprzez wypełnienie formularza interaktywnego na stronie www.piotrkow.pl, w zakładce Gospodarka/Programy i strategie/GPR 2030 - KLIKNIJ TUTAJ.
Uwagi przesłane z datą wpływu przed dniem 17 lutego (piątek) i po dniu 18 marca (sobota) oraz przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjny nie będą rozpatrywane.
← powrót