Dzisiaj: Środa 05 sierpnia 2020

ŁARR: pożyczki dla przedsiębiorców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
zdjęcie
Ponad 58 milionów złotych trafi do przedsiębiorców z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Trwa przyjmowanie wniosków na pożyczkę płynnościową.
Projekt wsparcia przedsiębiorców z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID19 został uruchomiony poprzez podpisanie przez zarząd Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ŁARR) umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pomoc w postaci pożyczek płynnościowych skierowana jest do właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Łączna kwota udzielonych pożyczek wyniesie 58 823 000 zł, z czego 8 823 000 zł to wkład własny Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej m.in. na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS, Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, na zobowiązania publiczno-prawne, na spłatę zobowiązań handlowych, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, na zakup towarów i pół produktów.
Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,1% lub 0,99% w skali roku w zależności od okresu spłaty i wysokości pożyczki. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać pożyczkę maksymalnie do 1000 000 zł i z okresem spłaty do 72 miesięcy. Pożyczka jest udzielana bez prowizji, bez marży, bez WIBOR oraz nie są pobierane opłaty za przyjmowanie i rozpatrzenie wniosków.

Pożyczek w ramach opisanego projektu udziela Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zgodnie z nowym regulaminem dokumenty można dostarczać tylko i wyłącznie bezpośrednio w siedzibie ŁARR S.A. lub listownie na adres siedziby ŁARR S.A. Dokumenty wysyłane drogą elektroniczną nie będą akceptowane.

Więcej informacji i wniosek na stronie: www.larr.pl.
← powrót