List do ministra ws. Trybunału Stanu

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =
List
Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak wystosował list do Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza dotyczący przeniesienia Trybunału Stanu do naszego miasta.
"Z zadowoleniem przyjąłem pomysł Pana Ministra dotyczący przeniesienia Trybunału Stanu do Piotrkowa Trybunalskiego. Uważam tę inicjatywę za niezwykle cenną, gdyż byłoby to podkreślenie istotnej roli jaką Piotrków odegrał w tworzeniu państwowości polskiej.
To przecież tutaj tworzył się dwuizbowy parlament, to w naszym mieście odbywały się Trybunały Koronne.

Pragnę poinformować Pana Ministra, że już w ubiegłym roku występowałem do Trybunału Konstytucyjnego z propozycją organizowania cyklicznych sesji w Piotrkowie. Jednak ze względu na zbyt wysokie koszty wyjazdowych posiedzeń obiecano nam organizację sesji naukowej z udziałem sędziów polskich i litewskich z okazji 800-lecia miasta. 

Jestem przekonany, że teraz przy wsparciu Pana Ministra uda się tę niezwykle cenną inicjatywę dotyczącą obecności Trybunału Stanu w Piotrkowie zrealizować. Jestem gotów na wspólne działanie w tym zakresie".
← powrót