Modernizacja ulicy Wolborskiej

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 8 =
Link
9 + 8 =

Modernizacja ulicy Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim - projekt współfinansowany środkami UE w ramach ZPORR. Koszt inwestycji: 2,094 mln zł.

Modernizacja ulicy  Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt nr: 420/2004
Całkowity koszt inwestycji: 2,094 mln zł
Okres realizacji: 07.2005 - 04.2006

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.
Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Podziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa

Montaż finansowy projektu:
UE: 1,571 mln zł
Budżet Miasta: 0,523 mln zł.

ZPORR

← powrót