Pamiętaj o terminie ważności karty mieszkańca

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =
kartam
1 paździenika 2020 roku wystartował program pod nazwą "Piotrkowska Karta Mieszkańca" (PKM). Od tego dnia piotrkowianie mogli składać wnioski o wydanie dokumentu, który uprawnia do szeregu zniżek dla korzystających z miejskich instytucji, ale nie tylko. Ze względu na to, że karta wydawana jest bezpłatnie na okres dwóch lat osoby, które jako pierwsze odebrały swoją kartę, muszą się liczyć z tym, że już wkrótce straci ona swój okres ważności. Dlatego przypominamy, żeby przedłużyć jej ważność.
 
Program „Piotrkowska Karta Mieszkańca” stworzony został z myślą o mieszkańcach, którzy płacą podatki w naszym mieście. Także z jednej strony jest formą podziękowania dla piotrkowian współtworzących miejski budżet, a z drugiej strony to element promocyjny zachęcający osoby spoza Piotrkowa do osiedlenia się na jego terenie.

Piotrkowska Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie na okres dwóch lat i należy przedłużyć jej ważność składając wniosek w formie elektronicznej (TUTAJ) bądź papierowej w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28, tel. 44 732 18 00.

Posiadacze karty mieszkańca mogą korzystać z szeregu zniżek w: Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Ośrodku Kultury, Muzeum oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dzięki karcie zapłacimy mniej za abonament w Strefie Płatnego Parkowania, a także podróżując Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Niebawem z kartą mieszkańca taniej zapłacimy też za bilety MZK.

Wniosek o wydanie Piotrkowskiej Karty Mieszkańca, regulamin dostępne do pobrania w załączniku poniżej.
 
WYSOKOŚĆ ZNIŻEK DLA OSÓB PEŁNOLETNICH, NIEUCZĄCYCH SIĘ
OSIR
Pływalnie Próchnika Belzacka
 
25 %
Fizykoterapia 25 %
Korty Belzacka
Żeromskiego
25 %
Lodowisko
Wypożyczalnia
25 %
Hala Tenisowa 25 %
Siłownia 25 %
Sauna 25%
Zajęcia rekreacyjne np. Aeorobik 25%
Wpisowe na imprezy organizowane przez OSiR 25%
MBP
Zakup karty bibliotecznej (opłata jednorazowa)
 
25 %
Zakup biletu wstępu na wybrane wydarzenia organizowane przez MBP  
 
25 %
Odpłatność na zajęcia edukacyjne 25%
MOK
Zakup biletu wstępu na spektakle, koncerty i imprezy okolicznościowe wyprodukowane przez MOK
 
10%
Muzeum
Bilety wstępu
 
40%
Strefa płatnego parkowania w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.
 
WYSOKOŚĆ ZNIŻEK DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STUDENTÓW
OSIR
 
Pływalnie
Próchnika
Belzacka
Wysokość zniżek OSiR naliczana jest odpowiednio do poszczególnych grup, tj. dzieci i młodzież do lat 19 oraz studentów do 25 r. ż.
 
25 %
Zajęcia rekreacyjne 25 %
Korty Belzacka
Żeromskiego
 
25 %
Lodowisko
Wypożyczalnia
 
25 %
Hala Tenisowa 25 %
Siłownia 25 %
Sauna 25%
Wpisowe na imprezy organizowane przez OSiR 25%
MBP
Zakup karty bibliotecznej (opłata jednorazowa)
 
25%
Zakup biletu wstępu na wybrane wydarzenia organizowane przez MBP  
25%
Odpłatność na zajęcia edukacyjne 25%
MOK
-Zakup biletu wstępu na spektakle, koncerty i imprezy okolicznościowe wyprodukowane przez MOK
Wysokość zniżek MOK naliczana jest odpowiednio do poszczególnych grup, tj. dzieci i młodzież do lat 19 oraz studentów do 25 r. ż.

10 %
Muzeum
Bilety wstępu
 
33%
Strefa płatnego parkowania w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.

Załączniki artykułu

← powrót