Płonące wieżowce - ćwiczenia pożarnicze

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =
00402-1631289799
W dniach 12-14 października Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z innymi służbami mundurowymi, zarządzaniem kryzysowym oraz administracjami spółdzielni mieszkaniowych przeprowadzi ćwiczenia praktyczne, których tematem jest prowadzenie działań gaśniczych w wysokich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (wieżowcach).
Ćwiczenia praktyczne zostaną przeprowadzone pod trzema lokalizacjami: ul. Zamenhoffa 3 (blok 29), ul. Dzielna 14, ul. Norwida 2 (blok 8)
W trakcie ćwiczeń zostaną sprawdzone drogi dojazdu dla służb ratowniczych, warunki prowadzenia działań gaśniczych i ewakuacji mieszkańców, łączność pomiędzy służbami, czas reakcji podstawienia autobusów komunikacji miejskiej celem ewakuacji mieszkańców w miejsce zastępcze.
← powrót