Dzisiaj: Czwartek 06 maja 2021

Pomocna dłoń samorządu dla przedsiębiorców

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 7 =
Link
2 + 7 =
DJI_0262
Ponad 2,6 mln złotych wyniosły ulgi z podatku od nieruchomości udzielone piotrkowskim przedsiębiorcom w ramach tzw. uchwały de minimis. Firmy mogą także starać się o odroczenie lub umorzenie zaległych opłat m.in. za czynsz czy dzierżawę na podstawie innych przepisów.
Zwolenia z podatku od nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim udzielane są w ramach uchwały de minimis i funkcjonują od 2014 roku.
- Jest to sprawdzona forma zachęty do inwestowania w naszym mieście. Doświadczenia poprzednich lat pokazują, że jest to pomoc, która jest potrzebna i oczekiwana przez przedsiębiorców – mówi prezydent Krzysztof Chojniak, podkreślając, że zwolnienie z podatku od nieruchomości to jedna ze składowych tworzenia dobrego klimatu inwestycyjnego, który panuje w naszym mieście.

Ważność uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości kończy się 31 grudnia 2020 r., ale Prezydent Miasta przedłożył projekt uchwały przedłużającej termin jej obowiązywania o 3 kolejne lata.

- Przygotowaliśmy uchwałę na najbliższą sesję Rady Miasta, która jest kontynuacją funkcjonującej już uchwały pomocowej. W zależności od wartości zrealizowanej inwestycji lub ilości utworzenia nowych miejsc pracy zwolnienie z podatku od nieruchomości może objąć okres nawet do 3 lat – wyjaśnia Izabela Wroniszewska, skarbnik miasta.
Przy realizacji inwestycji w wysokości co najmniej 300 tys. złotych lub utworzeniu co najmniej 5 nowych miejsc pracy zwolnienie obejmuje okres 1 roku.
Podatku od nieruchomości przez dwa lata przedsiębiorcy nie zapłacą w przypadku realizacji inwestycji o wartości co najmniej 600 tys. zł lub utworzeniu co najmniej 10 nowych miejsc pracy.
Z kolei zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 3 lat można uzyskać przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 1,5 mln zł lub utworzeniu co najmniej 25 nowych miejsc pracy.

Pomocą dla przedsiębiorców są także – funkcjonujące od wielu lat – przepisy umożliwiające udzielanie ulg oraz niedochodzenie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przez miasto. Uchwałę w tej sprawie radni także będą głosować na najbliższej sesji.
- Chodzi np. o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty czy umorzenie należności dotyczących np.: czynszu najmu, dzierżawy. W przypadku gdy przedsiębiorca, z jakiś powodów, nie będzie mógł zapłacić czynszu to takie przepisy dają nam prawo do zastosowania ulg – mówi Izabela Wroniszewska wyjaśniając, że każda taka sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.
 
Warto zaznaczyć, że to nie jedyna pomoc dla przedsiębiorców. W 2020 roku przedsiębiorcy skorzystali także z tzw. „pomocy Covidowej” na mocy uchwał Rady Miasta (zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz przedłużenie terminu płatności tegoż podatku) oraz na podstawie przepisów ordynacji podatkowej. Łączna kwota pomocy finansowej w tym zakresie wyniosła ponad 430 tys. zł.
← powrót