Dzisiaj: Wtorek 30 listopada 2021

Prawo wymusiło zmianę wynagrodzenia

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 7 =
Link
1 + 7 =
DSC_4167
Ustalenie wysokości diet dla radnych oraz zmiana wynagrodzenia prezydenta miasta to dwie uchwały z dzisiejszej sesji Rady Miasta, które wzbudzały najwięcej społecznych emocji. Jednak to wynik rządowej nowelizacji przepisów, które podniosły wynagrodzenia dla samorządowców.
W środę (24 listopada) w Urzędzie Miasta odbyła się 45. Sesja Rady Miasta. W programie obrad znalazły się m.in. głosowania nad zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej i tegorocznym budżecie miasta. Radni nadali też jednej z ulic  nazwę „Hortensji” (piszemy o tym TUTAJ).

W programie obrad znalazły się także informacje o organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, utworzeniu jednostki budżetowej o nazwie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie w Piotrkowie Trybunalskim i nadaniu jej statutu, oraz ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta w 2022 roku.

Choć uchwałami, wzbudzającymi najwięcej emocji były te dotyczące ustalenia wysokości diet dla radnych oraz wynagrodzenia dla prezydenta miasta.
 
W 2018 roku ogólnopolskimi przepisami zmniejszono uposażenia wójtów, burmistrzów i prezydentów o 20%. Kilka miesięcy temu na mocy nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych podniesiono górny ustawowy pułap wynagrodzenia (wraz z dodatkami), które może być wypłacane włodarzowi. Jednocześnie przepisy wprowadziły nowe pojęcie, jakim jest minimalne wynagrodzenie. Z kolei o krok dalej poszła Rada Ministrów, która w nowym rozporządzeniu płacowym z 25 października 2021 r. podniosła uposażenia samorządowców o 60 proc.
Przepisy weszły w życie z dniem 1 listopada więc radni w całym kraju muszą teraz dostosować wynagrodzenia włodarzy do obowiązujących przepisów. Oczywiście sprawą otwartą jest jego wysokość, ale musi mieścić się w ustalonych prawem widełkach. Prezydent Piotrkowa, miasta na prawach powiatu, drugiego pod względem wielkości miasta w woj. łódzkim będzie zarabiał mniej od swoich odpowiedników w miastach ościennych, niektórych gmin wiejskich i – dla przykładu - praktycznie tyle samo co wójt Woli Krzysztoporskiej.
Ww. przepisy podniosły również górną granicę diet radnego. Rajcy ostatecznie przyjęli dwie ww. uchwały.

Relacja z sesji dostepna jest TUTAJ.
← powrót