Prezydent apeluje w sprawie "ciszy nocnej"

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =

Prezydent Krzysztof Chojniak wystosował apel do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie ustanowienia definicji i standardów „ciszy nocnej”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma.

Prezydent Krzysztof Chojniak wystosował apel do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia definicji i standardów „ciszy nocnej”.
Inicjatywa związana jest z coraz większą aktywnością gospodarczą i kulturalną na piotrkowskiej Starówce. Prace rewitalizacyjne spowodowały, że ta część miasta stała się miejscem spotkań piotrkowian. Organizacja imprez, koncertów i festynów oraz działające w tym miejscu ogródki gastronomiczne spowodowały, że istnieje potrzeba nowych regulacji prawnych.

Obecne prawo nie daje samorządom takich możliwości. W związku z tym prezydent apeluje o podjęcie działań, które mogłyby uregulować tę sytuację.

Poniżej pełna treść apelu.

Pan Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Dynamicznie zmieniający się wygląd Starówek naszych miast, wzmożony ruch turystyczny oraz organizowanie na tych obszarach przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty gospodarze imprez kulturalnych i rozrywkowych takich jak koncerty, festyny, a również jarmarki i inne imprezy wymagają wypracowania sposobu użytkowania przestrzeni publicznej w relacji z mieszkańcami tych obszarów.

Częstokroć imprezy te trwają do późnych godzin nocnych. Dla niektórych mieszkańców stanowi to uciążliwość i w zderzeniu z aktualnym stanem prawnym organizatorzy imprez, właściciele pubów i restauracji na wniosek mieszkańca są karani za zakłócenie tzw. „ciszy nocnej”.

Wzorem miast europejskich, w celu ożywienia życia kulturalnego, więzi społecznych dopuszczalne jest organizowanie imprez, dłuższego otwarcia punktów gastronomicznych, klubów  i pubów muzycznych, restauracji, ogródków gastronomicznych i sklepów otwartych w godzinach nocnych w szczególności w zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie tkankach miasta.

Aby nie zaprzepaścić tego dorobku i tworzącej się integracji społecznej zachodzi konieczność regulacji prawnych w zakresie tego pojęcia, pochodzącego z przeszłości, a które znajduje swoją wykładnię jedynie w orzeczeniach sądowych.

Wnoszę zatem do Pana Prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej określającą definicję i standardy „ciszy nocnej”. Sugeruję także, aby samorządy lokalne w drodze uchwał mogły określać terminy i obszary dla których byłaby określana „cisza nocna”.

← powrót