Dzisiaj: Czwartek 18 sierpnia 2022

Prezydent z absolutorium

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =
DSC_0521 (1280x810)
Przy 15 głosach „za” i zaledwie 6 „przeciw” Rada Miasta udzieliła prezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2017 roku.
Debata nad udzieleniem absolutorium poprzedzona została przez odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji stałych Rady Miasta, w tym Komisji Rewizyjnej.

Następnie prezydent Krzysztof Chojniak przedstawił najważniejsze liczby ubiegłorocznego budżetu.
- Wypracowaliśmy nadwyżkę budżetową w kwocie 4,9 mln zł, oraz nadwyżkę operacyjną (bieżącą) w wysokości 34,2 mln zł. Zaciągnęliśmy tylko pożyczki w wysokości 3,6 mln zł. Nie wzięliśmy ani złotówki kredytu, a jednocześnie spłaciliśmy dług kwotą 15,3 mln zł – podkreślał prezydent przybliżając także najważniejsze cechy ubiegłorocznego budżetu.
- Budżet był bezpieczny, ponieważ poziom zadłużenia zmalał o 11,9 mln i był najniższy w wartości bezwzględnej i w relacji do dochodów od 2006 roku. Zadłużenie w relacji do dochodów stanowiło 21,47 % (według starych zasad limit wynosił 60 %). Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu wyniósł 3,39 % przy limicie dla naszego miasta 10,06 %. Budżet był zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju - dochody sfinansowały w pełni wydatki bieżące i pozostała nadwyżka w wysokości  42,3 mln zł – oraz prorozwojowy, na realizację 99 inwestycji wydano 37,3 mln zł – wyliczał prezydent.
- Miasto zachowało bieżącą płynność finansową w każdym dniu roku. Zaplanowane zadania, służące poprawie warunków życia piotrkowian, zostały zrealizowane, a założone cele osiągnięte w takim stopniu w jakim było to możliwe w istniejących uwarunkowaniach rynkowych, prawnych i finansowych – podkreślił prezydent.
Po przedstawieniu charakterystyki budżetu oraz dyskusji radni przegłosowali absolutorium dla prezydenta.

Podczas środowej (30.05) Sesji radni przegłosowali także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miasta na 2018 rok oraz zdecydowali o wydzierżawieniu i wynajęciu nieruchomości.
W trakcie obrad radni nadali także imię gen. Stanisława Burzy-Karlińskiego rondu u zbiegu ulic Partyzantów i Spacerowej. Skwer u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Cmentarnej będzie nosił imię Stanisława Pomian-Srzednickiego, a nowo powstała ulica łącząca ul. Sulejowską z Broniewskiego zyskała nazwę Ronalda Regana, prezydenta USA.
← powrót