Przed nami 59 Sesja Rady Miasta

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 7 =
Link
9 + 7 =
sesja styczeń
W środę (25.01) piotrkowscy radni będą obradować na 59. sesji Rady Miasta. Początek o godz. 8.00.
Pierwszymi uchwałami, jakie trafią pod obrady będą te dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miasta na 2023 r. W programie posiedzenia znalazły się także uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkotach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Radni zagłosują także nad uchwałą w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

Kolejnym elementem sesji będzie głosowanie nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Roosevelta, Granicznej i Glinianej oraz zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Szczegółowy program sesji w załączniku poniżej. Obrady odbędą się w środę (25.01) w Urzędzie Miasta przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 (sala nr 1). Początek o godzinie 8.00.
Obrady Sesji Rady Miasta można także śledzić online w internecie TUTAJ.

Załączniki artykułu

← powrót