Dzisiaj: Poniedziałek 02 sierpnia 2021

Przetarg na działki w PSAG

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =
bugaj3-1611230971
27 sierpnia w piotrkowskim magistracie odbędą się pisemne przetargi nieograniczone na wydzierżawienie, na 10 lat, czterech nieruchomości z Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Postępowanie dotyczy działek położonych przy: 
  • ul. Dalekiej o łącznej powierzchni 1,5520 ha. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 1.552 zł netto, wadium: 310 zł;
  • ul. Wierzeje o powierzchni ~1,6195 ha, stanowiącej kompleks działek. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 1.619,50 zł netto, wadium: 320 zł;
  • ul. Miast Partnerskich o łącznej powierzchni 1,2787 ha. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 1.278,70 zł netto, wadium: 250 zł;
  • ul. Sulejowskiej 132 o łącznej powierzchni 1,5470 ha. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 1.547 zł netto, wadium: 300 zł.

    Kształt oraz położenie działek można sprawdzić TUTAJ.
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą ofertę udziału w przetargu oraz terminowo wpłacą wadium. Oferta udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winna być sporządzona w formie pisemnej w sposób szczegółowo określony w regulaminie i ogłoszeniu o przetargu oraz złożona (osobiście albo przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. włącznie, do godz. 15.00.
 
Wadium, określone dla każdej nieruchomości odrębnie, musi znajdować się na rachunku bankowym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, prowadzonym w Getin Noble Bank S.A. nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do 23 sierpnia 2021 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
 
Część jawna przetargu odbędzie się 27 sierpnia 2021 r. w godzinach 12.00-14.00 w magistracie przy ul. Szkolnej 28 (pokój numer 304) w obecności oferentów.
Dodatkowych informacji o przedmiocie i warunkach przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28,  pokój 305 lub telefonicznie pod numerem  44 732-18-52, w godz. 7.30-15.30.
← powrót