Przygotuj projekt unijny (13.09.2007)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =

Mieszkańcy naszego regionu coraz częściej decydują się na założenie własnej firmy. Cenią niezależność, bezpieczeństwo, możliwość decydowania o własnym losie. Tworzą miejsca pracy nie tylko dla siebie, ale także dla innych. ...

Mieszkańcy naszego regionu coraz częściej decydują się na założenie własnej firmy. Cenią niezależność, bezpieczeństwo, możliwość decydowania o własnym losie. Tworzą miejsca pracy nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Przyszłych przedsiębiorców wspiera Unia Europejska. Sfinansowanie utworzenia nowej firmy umożliwia Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.  
W najbliższych latach województwo łódzkie przeznaczy na promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia ponad 28 milionów euro. Kwota ta jest blisko dziewięć razy większa od środków, którymi dysponowaliśmy w latach 2004-2006. Pieniądze trafią do tych mieszkańców regionu, którzy mają pomysł na własny biznes, ale brak im funduszy na jego uruchomienie. Oprócz bezzwrotnych dotacji do wysokości stanowiącej równowartość 10 tys. euro, będą oni mogli korzystać także z bezpłatnych szkoleń oraz doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia firmy.  
Aby jednak pieniądze w formie bezpośredniego wsparcia mogły trafić do mieszkańców regionu muszą po nie najpierw sięgnąć samorządy lokalne, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość i przygotować projekty unijne. Projekt powinien zapewniać kompleksowe wsparcie (szkolenia, doradztwo, dotacje) dla tych, którzy są zdecydowani rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Projekty na wsparcie przedsiębiorczości przyjmować będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi od początku przyszłego roku. Zainteresowane instytucje mogą jednak już teraz rozpocząć pracę nad przygotowaniem projektu. Najważniejsze to rozeznanie ile osób chciałoby skorzystać ze szkoleń, doradztwa i dotacji na prowadzenie firmy. W tym celu można przeprowadzać ankiety lub inne badania sondażowe. Na stronie internetowej urzędu poświęconej Programowi Kapitał Ludzki (http://efs.wup.lodz.pl, zakładka: Kapitał Ludzki 2007-2013) dostępny jest także wstępny wzór wniosku aplikacyjnego i załączniki.
To czy mieszkańcy regionu będą mogli korzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zależy zatem od tego czy samorządy lokalne, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość przygotują projekty unijne. Dzięki ich aktywności wiele osób będzie miało szansę na założenie własnej firmy, a region na rozwój.


Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

← powrót