Radni "za" absolutorium i wotum dla prezydenta

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
zdjęcie
Rada Miasta udzieliła prezydentowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok podczas środowej (10.06) sesji.
XXII Sesja Rady Miasta rozpoczęła się od rozpatrzenia Raportu o stanie miasta za 2019 rok. Na początku obrad prezydent Krzysztof Chojniak – opierając się na danych zawartych w raporcie – zrelacjonował, jak w ciągu ubiegłego roku zmieniło się miasto.
Prezydent mówił m.in. o: zrealizowanych inwestycjach, pozyskanych dofinansowaniach, firmach produkcyjnych działających w naszym mieście, działaniach proekologicznych, potencjale gospodarczym miasta, ofensywie mieszkaniowej oraz wydarzeniach kulturalno-sportowo-rozrywkowych organizowanych w 2019 roku.

- Dziękuję radnym, pracownikom Urzędu Miasta, jednostek podległych i miejskich spółek, dziękuję osobom zaangażowanym w działalność organizacji pozarządowych. Rozwój Piotrkowa Trybunalskiego to nasz wspólny wysiłek. Dzięki współpracy, dzięki wspólnemu działaniu Piotrków jest miastem ładnym, rozwijającym się i urokliwym, zarówno w ciągu dnia, jak i po zmroku – podsumował prezydent Chojniak.
Prezentację przedstawioną przez prezydenta można zobaczyć na filmie poniżej.Po debacie nad raportem odbyło się głosowanie ws. udzielenia wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Chojniaka. Przy 19 głosach „za” i zaledwie 4 „przeciw” radni udzieli prezydentowi wotum zaufania.

Drugim punktem sesji była debata i głosowanie nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2019 roku. Najpierw przeczytano pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Miasta, a następnie prezydent Krzysztof Chojniak scharakteryzował ubiegłoroczny budżet.
- Budżet był zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Był prorozwojowy (na realizację 89 inwestycji wydano 48,7 mln zł). Budżet też był efektywny ponieważ za 1 złotówkę przyrostu długu uzyskano przyrost majątku za 4 zł. Warto podkreślić, że zaplanowane zadania, służące poprawie warunków życia piotrkowian zostały zrealizowane, a założone cele osiągnięte w takim stopniu, w jakim było to możliwe w istniejących uwarunkowaniach rynkowych, prawnych i finansowych – mówił prezydent. Zanim jednak Krzysztof Chojniak podsumował ubiegłoroczny budżet przybliżył jego najważniejsze dane.
- Dochody miasta w 2019 roku zamknęły się w kwocie 498 mln zł, wydatki to 486 mln zł. Wypracowaliśmy nadwyżkę budżetową w kwocie 11,2 mln zł, oraz nadwyżkę operacyjną (bieżącą) w wysokości 37,9 mln zł – wyliczał prezydent podkreślając, że budżet był bezpieczny. - Poziom zadłużenia wyniósł 132,7 mln zł, i liczony w relacji do wykonanych dochodów stanowił 26,65 % (kiedyś limit wynosił 60 %). Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu wyniósł 2,35 % przy limicie 7,93 % - wyliczał prezydentPo przedstawieniu cech ubiegłorocznego budżetu radni – przy 19 głosach „za” i zaledwie 4 „przeciw” udzielili absolutorium za 2019 rok.

Załączniki artykułu

prezentacja 2020 maj (Pobrań: 38)
← powrót