Dzisiaj: Czwartek 21 stycznia 2021

Ruszył nabór na mieszkania na Podzamczu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
nabór
Od dziś (23.11) przyjmowane są wnioski od osób, które chcą zamieszkać na Podzamczu. Do rozdysponowania jest 17 mieszkań.
13 mieszkań będzie przyznanych w ramach programu „Mieszkania dla Młodych”. W pierwszej kolejności uprawnione do najmu tych lokali będą rodziny z dziećmi bądź osoby samotnie wychowujące dzieci. Osiem mieszkań znajduje się przy ul. Zamurowej 16, a pięć przy ul. Starowarszawskiej 5.

Mieszkania, będą dysponowane w ramach konkursu ofert. Przystąpić może do niego osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- nie posiada tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego w Piotrkowie Trybunalskim, a w przypadku małżonków wymóg ten spełniają obydwoje lub posiada tytuł prawny do lokalu w zasobach prywatnych na okres nie dłuższy niż 1 rok albo posiada wypowiedzenie umowy najmu lokalu;
- jest mieszkańcem Piotrkowa Trybunalskiego;
- jej średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem oferty wynosi:
a) nie mniej niż 201 % i nie więcej niż 350 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (od 2.412 zł do 4.200 zł)
b) nie mniej niż 131 % i nie więcej niż 250 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (od 1.572 zł do 3.000 zł).

Wyboru mieszkania należy dokonać na podstawie rzutów poszczególnych lokali:
Zamurowa 16: - numery mieszkań na rzucie: 0.3, 0.4, 0.5 (parter) oraz 1.1, 1.3, 1.4 (I piętro), 2.2, 2.3 (II piętro); 
Starowarszawska 5: - numery mieszkań na rzucie: 0.4 (parter) oraz 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (I piętro).

Wnioski oraz rzuty można znaleźć w załącznikach poniżej. Termin składania ofert mija 11 grudnia o godz. 15:30.

W odremontowanych kamienicach czekają również 4 lokale mieszkalne dla osób, które posiadają już lokale w zasobach miasta (z wyjątkiem socjalnych) i chcą poprawić swoje warunki lokalowe i zamienić mieszkania. Deklarowane do oddania mieszkania powinny być w dobrym stanie technicznym i nadawać do zasiedlenia bez potrzeby remontu.
Do najmu przeznaczone są następujące lokale:
- ul. Garncarska 4 - numer mieszkania na rzucie 0.2 (parter),
- ul. Starowarszawska 5 - numer mieszkania na rzucie 0.5 (parter),
- ul. Zamurowa 16 – numery mieszkań na rzucie 1.2 (I piętro) oraz 2.1 (II piętro).

W przypadku mieszkania przy ul. Garncarskiej wnioski należy składać do 27 listopada, natomiast o pozostałe lokale można ubiegać się do 11 grudnia (w obu przypadkach do godz. 15:30).

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres e-urzad@piotrkow.pl lub złożyć w punktach informacyjnych Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 oraz Pasaż Rudowskiego 10. Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pod numerem tel. (44) 732-18-28.
← powrót