Dzisiaj: Piątek 01 lipca 2022

Sesja ws. wotum zaufania za 2021 rok

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =
sesja-komunikat-szablon-1653378078
Przed nami 51. Sesja Rady Miasta. W trakcie obrad rajcy debatować będą nad raportem o stanie miasta i głosować nad udzieleniem prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
LI Sesja Rady Miasta rozpocznie się od przedstawienia „Raportu o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok”. Na początku krótką charakterystykę raportu przedstawi prezydent Krzysztof Chojniak, następnie zaplanowano debatę, a ostatnią częścią tego punktu będzie głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.

Kolejnym elementem sesji będzie głosowanie nad udzieleniem prezydentowi miasta absolutorium za wykonanie budżetu 2021 roku. Rajcy wysłuchają opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dalszej części rozpocznie się dyskusja, która zakończy się głosowaniem nad udzieleniem absolutorium.

Ponadto w programie obrad znalazły się uchwały dotyczące m.in. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 rok oraz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej – Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegółowy program publikujemy w załączniku poniżej.

Początek obrad o godzinie 9.00. Transmisja sesji on-line dostępna będzie TUTAJ (kliknij).

Załączniki artykułu

← powrót