Dzisiaj: Sobota 11 lipca 2020

Społeczni opiekunowie zabytków z legitymacjami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
zdjęcie
Dzisiaj (11.06) w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji dla społecznych opiekunów zabytków. Dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień wyróżnionym wręczył wiceprezydent Adam Karzewnik.
Podczas uroczystości zaświadczenia o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków odebrali: Wojciech Malesa, Karol Delipacy, Bartosz Smuga oraz Michał Błoński.
Kandydaci ukończyli szkolenie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi oraz uzyskali pozytywny wynik egzaminu końcowego.

W myśl ustawy o ochronie zabytków społeczny opiekun zabytków powoływany jest przez starostę (w przypadku Piotrkowa Trybunalskiego prezydent miasta jest zarazem starostą powiatu grodzkiego) na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Opiekunowie podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach w swoim regionie. Są to funkcje społeczne, nie wiąże się z ich pełnieniem żadna gratyfikacja.

Społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
← powrót