Dzisiaj: Wtorek 24 maja 2022

Startują konsultacje ws. rewitalizacji

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 7 =
Link
3 + 7 =
dji0262-1614586101-1616672044.-1651139294
6 maja (piątek) rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030. Badanie potrwa miesiąc.
W ramach dotychczasowych programów rewitalizacji zrealizowaliśmy i nadal realizujemy wiele inicjatyw i przedsięwzięć. Znacząca ich ilość wykonana została przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

Miasto przygotowuje nowy program rewitalizacji na lata 2024 – 2030. - Będzie to kontynuacja dotychczasowych dobrych praktyk, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy jakości życia mieszkańców - zaznaczają pracownicy Biura Partnerstwa i Funduszy i dodają.
- Zadania rewitalizacji to nie tylko remonty zniszczonych domów, kamienic, parków czy też ochrona zabytków. Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje także złożone problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe i rozwojowe.

Adresatami rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy gminy; właściciele nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub społeczną, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej i inne podmioty realizujące na obszarze gminy uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje trwają od 6 maja do 6 czerwca 2022 r. Prowadzone będą w formie zbierania uwag w wersji elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/1LTUTCOXo4y7B1qkuqjMzgR2z2Qy7ufoOwd0wKXEukWc/viewform?edit_requested=true (do pobrania także w zakładce Gospodarka/Programy i strategie/GPR 2030 - Aktualności). 

W czasie trwania badania możliwe będzie uzyskanie informacji ustnych pod nr tel. 52 345 60 81.
Nie będą rozpatrywane uwagi:
- z datą wpływu przed 6 maja 2022 r. i po 6 czerwca 2022 r.;
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.
← powrót