Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

Uwaga: Zmiana numerów kont

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =
PIOTRKOW
Od 1 stycznia 2023 r. zmieniają się numery rachunków bankowych piotrkowskiego magistratu. Oznacza to, że z początkiem nowego roku wszelkie opłaty i podatki lokalne trzeba będzie wpłacać na nowe numery kont.
 
Od nowego roku obsługę bankową Urzędu Miasta oraz jednostek podległych będzie prowadził Santander Bank Polska S.A. W związku z tym zmieniają się numery rachunków bankowych Miasta. Dotychczasowe rachunki bankowe od 1 stycznia 2023 roku przestają istnieć, a ewentualne wpłaty dokonane na stare konta będą zwracane na rachunek, z którego został dokonany przelew.

- Jest to szczególnie ważna informacja dla osób, które mają ustawione zlecenie stałe, na przykład przy opłatach za odpady komunalne - zauważa Izabela Wroniszewska, skarbnik miasta.
Jak dodaje Dorota Kosterska, kierownik referatu gospodarowania odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości, którzy złozyli deklaracje i płacą za odpady komunalne otrzymają z Urzędu Miasta listy z indywidualnymi numerami kont.

Pojawia się też nowe udogodnienie. Wpłat na rachunki bankowe naszego miasta będzie można dokonywać nie tylko w kasach Urzędu Miasta (gotówką i kartą) czy przelewem internetowym.
- Będzie można również dokonać opłaty (bez prowizji) w każdej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą - podsumowuje skarbnik miasta.

WYKAZ NUMERÓW KONT BANKOWYCH
Należność z tytułu podatku od środków transportowych, mandatów wystawionych przez Straż Miejską, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy i Skarbu Państwa, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i innych dochodów Urzędu Miasta od nowego roku 2023 należy wpłacać na rachunek:
34 1090 2590 0000 0001 5213 1372

Opłaty skarbowe, w tym m.in. opłaty za wydanie aktów stanu cywilnego, wydanie zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od nowego roku 2023 należy wpłacać na rachunek:
91 1090 2590 0000 0001 5213 1413

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej nieuiszczonej w terminie od nowego roku 2023 należy wpłacać na rachunek:
64 1090 2590 0000 0001 5213 1414

Wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od nowego roku 2023 należy wpłacać na rachunek:
80 1090 2590 0000 0001 5213 1029

Depozyty: wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy od nowego roku 2023 należy wpłacać na rachunek:
67 1090 2590 0000 0001 5213 1069

Wpłaty od osób fizycznych za zakup węgla po preferencyjnych cenach od nowego roku 2023 należy wpłacać na rachunek:
07 1090 2590 0000 0001 5213 1082
← powrót