Dzisiaj: Środa 27 stycznia 2021

Ważne dla wędkarzy!

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =
info
Od 1 sierpnia zmieniają się zasady rejestracji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.
 
1 sierpnia wchodzi w życie ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 metrów.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 obowiązkowi rejestracji podlegają: 
1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

2. Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:
1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
3. Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację sprzętu pływającego od 01.08.2020 r. wynosić będzie 80 zł.
Nowe wzory wniosków o rejestrację umieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie i przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej.
← powrót