Wypłaty stypendiów unijnych (11.09.07)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Wypłaciliśmy całość drugiej transzy środków otrzymanych na stypendia dla studentów w ramach projektu "Nowa szansa dla Żaka II".

EFS_z_podpisem.jpgMiasto Piotrków Trybunalski wypłaciło całość II transzy środków otrzymanych na wypłaty stypendiów dla studentów w ramach projektu "Nowa szansa dla Żaka II", tj. 33.660,00 zł. Łącznie na wypłaty stypendiów dla studentów z Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał 50.490,00 zł.

33 piotrkowskich studentów będących w trudnej sytuacji materialnej otrzymało całość z przyznanych 1.530,00 zł. W ramach projektu stypendialnego studentom przysługiwało stypendium w wysokości 170,00 zł na miesiąc (przez 9 miesięcy). Projekt ?Nowa szansa dla Żaka II" jest realizowany w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

← powrót