Dzisiaj: Czwartek 06 maja 2021

Zmiana stawki za śmieci

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 7 =
Link
2 + 7 =
odpady śmieci
Uchwalenie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2021 rok - to jedna z uchwał podjęta podczas czwartkowej sesji Rady Miasta. Choć w tym przypadku rola radnych ogranicza się do przyjęcia stawek, które wynikają z przetargu. 
W Piotrowie ziścił się scenariusz, który aktualnie jest udziałem praktycznie wszystkich samorządów w Polsce, czyli wzrost stawki za odbiór odpadów. Pokazują to chociażby przykład innych miast województwa łódzkiego. Cena (za śmieci segregowane) wynosi np. w Aleksandrowie Łódzkim 32,50 zł, w Brzezinach 29,5 zł, Głownie 33,5 zł, Zduńskiej Woli 28 zł, Sulejowie 27 zł, a Łęczycy 33 zł.
W Piotrkowie Trybunalskim od 1 stycznia zapłacimy 29 zł/osobę za śmieci segregowane oraz dwukrotność tej stawki w przypadku opłaty za brak segregacji śmieci.

Cenę za śmieci uchwaliła w czwartek Rada Miasta, choć jej rola tak naprawdę ograniczyła się do zatwierdzenia stawek, które wprost wynikają z najkorzystaniejszych ofert złożonych w przetargu.
Zgodnie z ustawowymi założeniami "system śmieciowy" musi się bilansować. Dlatego mówiąc krótko, miasto jest cenobiorcą.
- Jesteśmy zakładnikiem systemu i de facto mamy związane ręce. Kluczową rolę odgrywa tutaj Ministerstwo Klimatu, które ustala tzw. opłatę środowiskową. Ta nakładana jest na firmy prowadzące składowiska odpadów. „Śmieciowiska” zmuszone płacić większe opłaty znacząco podwyższają ceny za odbiór tony odpadów od firm, a to bezpośrednio przekłada się na ceny zaoferowane przez te firmy w przetargu. Także samorząd jest ostatnim ogniwem tego "łańcucha pokarmowego" - tłumaczy wiceprezydent Adam Karzewnik.

Na wzrost stawki w naszym mieście, oprócz obiektywnych przesłanek dotyczących całej Polski, wpływ mają także wnioski zgłaszane przez mieszkańców. Zgodnie z sugestiami piotrkowian od przyszłego roku częściej odbierane będa odpady wielkogabarytowe (raz na miesiąc, do tej pory co 2 miesiące) oraz odpadów segregowanych (w okresie kwiecień-wrzesień) z jednego razu do dwóch razy w tygodniu.

Zgodnie z przyjętą dziś uchwałą za śmieci mniej zapłacą mieszkańcy, którzy będą prowadzić kompostownik. W przypadku kompostowania ulga wynosić będzie 1 zł od osoby.
Zmiana stawki nie będzie wiązała się z koniecznością składania nowych deklaracji. Urząd Miasta będzie rozsyłał do mieszkańców powiadomienia z określoną opłatą za śmieci. Nową deklarację będą musieli złożyć jedynie mieszkańcy, którzy zdecydują się na prowadzenie kompostownika.

*****
Galeria zdjęć:
- zdjęcie nr 1: przewodniczący Rady Miasta oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta podczas dzisiejszych obrad;
- zdjęcie nr 2: przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński prowadzący obrady;
- zdjęcie nr 3: wiceprzewodnicząca Rady Miasta Wiesława Olejnik podczas odczytywania wyników głosowania. 
← powrót