Dzisiaj: Wtorek 13 kwietnia 2021

Ostatni dzień naboru na rachmistrzów

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =
aaaaaa
Dziś (16.02) kończy się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy będą pracować podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku. Zgłoszenia można wysyłać do 23:59.
NSP zaplanowano w dniach 1 kwietnia do 30 czerwca, wg stanu na 30 marca 2021 r. godz. 24.00. Po raz pierwszy w historii obowiązkowy będzie samospis internetowy. Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio lub telefonicznie.
Nabór na rachmistrzów trwa od 1 lutego. Kandydat na rachmistrza powinien:
- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydaci na rachmistrzów w trybie zdalnym przejdą szkolenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Po jego ukończeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydaci zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.
O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium).

W Piotrkowie Trybunalskim do pracy powołanych zostanie 30 rachmistrzów, którzy za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie.

Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze dziś przez cały dzień, do godziny 23:59:59.
Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz i złożyć go w Urzędzie Miasta: osobiście, e-mailowo (na adres e-urzad@piotrkow.pl), przez ePUAP lub pocztą (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą liczy się data stempla pocztowego).
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać pod numerami tel. 44 732-77-01, infolinia 800-241-251 oraz pod adresem e-mail: e-urzad@piotrkow.pl. 
Ogłoszenie o naborze oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć TUTAJ.

*****
Galeria zdjęć:
- zdjęcie nr 1: plakat naboru na rachmistrzów spisowych. 
← powrót