Dzisiaj: Wtorek 13 kwietnia 2021

Wydłużony nabór na rachmistrzów

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =
aaaaaa
Do 16 lutego wydłużony został termin naboru na rachmistrzów spisowych, którzy będą pracować podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku.
Pierwotnie nabór miał trwać do 9 lutego, ale decyzją dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

NSP zaplanowano w dniach 1 kwietnia do 30 czerwca, wg stanu na 30 marca 2021 r. godz. 24.00. Po raz pierwszy w historii obowiązkowy będzie samospis internetowy. Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio lub telefonicznie.

Nabór na rachmistrzów trwa od 1 lutego. Kandydat na rachmistrza powinien:
- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydaci na rachmistrzów w trybie zdalnym przejdą szkolenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Po jego ukończeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydaci zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.
O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium).

W Piotrkowie Trybunalskim do pracy powołanych zostanie 30 rachmistrzów, którzy za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie. Do tej pory do pracy przy spisie zgłosiło się około 40 kandydatów.

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz i złożyć do 16 lutego w Urzędzie Miasta: osobiście, e-mailowo (na adres e-urzad@piotrkow.pl), przez ePUAP lub pocztą.
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać pod numerami tel. 44 732-77-01, infolinia 800-241-251 oraz pod adresem e-mail: e-urzad@piotrkow.pl. 
Ogłoszenie o naborze oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć TUTAJ.
← powrót