REWITALIZACJA PODZAMCZA – MŁODE STARE MIASTO

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =
Miasto systematycznie rewitalizuje teren Starego Miasta i Podzamcza. Koszt pięciu projektów realizowanych na Starym Mieście i Podzamczu: rewitalizacji Rynku, Traktu Wielu Kultur I i II, Młodego Starego Miasta oraz budowy Mediateki to suma ponad 113 milionów złotych, a połowę z tych pieniędzy stanowiło pozyskane dofinansowanie unijne.
Dodatkowo wykonano: przebudowę ul. Starowarszawskiej , pasażu łączącego ul. Jerozolimską z M. Curie-Skłodowskiej wraz z murem oporowym placu Pofranciszkańskiego, regulację rzeki Strawy od ul. Wojska Polskiego do Al. Kopernika. W trakcie realizacji jest budowa dwóch budynków komunalnych w ramach Programu Mieszkania dla Młodych przy ul. Garncarskiej 6-8. Planowana jest budowa budynku mieszkalnego w formule TBS przy ul. Jerozolimskiej 14/ Starowarszawska 27 z 31 mieszkaniami na wynajem oraz lokalami użytkowymi. Termin oddania do użytku – 2019 rok.
Miasto rozpoczęło budowę Mediateki - nowoczesnego centrum kultury i nauki. Mediateka będzie miejscem spotkań młodych ludzi, w którym będą się inspirować, wspólnie działać i rozwijać. Miejscem integracji międzypokoleniowej, inwestycją w przyszłość Piotrkowa. Znajdzie się tutaj m.in. nowoczesne centrum nauki na wzór warszawskiego "Kopernika", biblioteka z wolnym dostępem do półek z książkami, interaktywna pracownia przedstawiająca bogate dzieje Piotrkowa, nowoczesne pracownie multimedialne, magazyn książki mówionej.
Będzie to też miejsce wystaw, warsztatów, spotkań z ciekawymi osobowościami, projekcji ambitnych filmów i wielu innych wydarzeń kulturalnych. Koszt wyniesie blisko 32,9 mln zł.
Miasto otrzymało dofinansowanie z UE na projekt pod nazwą „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”. Koszt realizacji projektu to blisko 28 mln złotych, w tym 21 milionów złotych dofinansowania z Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Liderem tego projektu jest Piotrków Trybunalski, natomiast partnerem samorząd województwa łódzkiego.

Projekt Młode Stare Miasto obejmuje:

1. Remont części wspólnych budynków przy ul. Garncarska 4/Zamurowa 16/ Starowarszawska 5 - Czas realizacji: 2018 – 2020.
2. Remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórza przy ul. Wojska Polskiego 29/31 wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej. Czas realizacji: w trakcie realizacji do I połowy 2019.
3. Remont zabytkowej klatki schodowej w budynku i zagospodarowanie podwórza przy Rynek Trybunalski 2. Czas realizacji: 2018.
4. Remont budynku przy ul. Rycerskiej 11 (wraz z doprowadzeniem ciepłociągu) i zagospodarowanie podwórza. Czas realizacji: 2018.
5. Remont budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1. Czas realizacji: 2019 – 2020.
6. Remont budynku, doprowadzenie ciepła i zagospodarowanie podwórza przy ul. Garncarskiej 13. Czas realizacji: 2018 – 2019.
7. Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6. Czas realizacji: 2019 – 2020
8. Remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10. Czas realizacji: 2019 – 2020.
9. Rewitalizacja Placu Zamkowego. Czas realizacji: 2016.
10. Rewitalizacja Placu Niepodległości wraz z przedmurzem i iluminacją. Czas realizacji: 2018 – 2019.
11. Przebudowa ulicy Garncarskiej z budową ciepłociągu. Czas realizacji: 2016 – 2017.
12. Przebudowa ulicy Pereca. Czas realizacji: 2018 – 2019.
13. Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim. Czas realizacji: 2017 – 2018.
Podmiot realizujący zadanie: Województwo Łódzkie
← powrót