Rok 2015

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =

1) Ogłoszenie o zamiarze udzielenia w 2015 roku wsparcia finansowego na zadania z zakresu sportu (2.01.2015) - plik do pobrania w załączniku poniżej.

2) Ogłoszenie o konkursie dotyczącym wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu poszanowania dziedzictwa narodowego i kulturowego (19.01.2015) - ogłoszenia o konkursie, regulamin konkursu oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego w załączniku poniżej (plik .zip)

3) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu kultury i sztuki (24.02.2015) - ogłoszenie, oferta, sprawozdanie, rozliczenie dotacji w załączniku poniżej (plik.zip)

4) Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku z zakresu kultury i sztuki (31.03.2015) - plik do pobrania w załączniku poniżej.

5) Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie zadania pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

6) Otwarty konkurs w sprawie organizacji wypoczynku letniego (22.05.2015) - plik do pobrania w załączniku poniżej.

7) Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu w sprawie organizacji wypoczynku letniego (02.06.2015) - plik do pobrania w załączniku poniżej.

8) Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie organizacji wypoczynku letniego (17.06.2015) - plik do pobrania w załączniku poniżej.
9) Oferta w trybie art. 19a  w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób uzależnionych z uwzględnieniem mieszkańców noclegowni oraz osób z Piotrkowa Trybunalskiego (22.10.2015) - plik do pobrania w załączniku poniżej.
10) Nieodpłatna pomoc prawna - (26.11.2015) - plik do pobrania w załączniku poniżej.
11) Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2016 roku (14.12.2015) - plik do pobrania w załączniku poniżej.
12) Wyniki otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania w zakresie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (31.12.2015) - plik do pobrania w załączniku poniżej.